Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut juni 2023

Lunchservering för seniorer i Genarps skola, skrivelsen LSS serviceboenden bör drivas i egen regi samt Lokal - och bostadsplan 2024-2040 var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 20 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsnämndens alla handlingar till sammanträdet den 20 juni

Lunchservering för seniorer i Genarps skola

Tidigare fanns möjlighet för seniorer att äta lunch i anslutning till det särskilda boendet på Lars Kristoffers väg. 2021 gjorde Miljöförvaltningen bedömningen att köket inte uppfyllde de krav som finns för att servera mat till utomstående gäster och beslutade att stänga restaurangen. LKF har gjort bedömningen att det behövs en omfattande och kostsam renovering och en ombyggnation för att uppfylla Miljöförvaltningens krav för att åter öppna upp för seniorer att äta lunch i anslutning till det särskilda boendet.
Idag har seniorer möjligheten att lunch på Genarpskolan eller hämta Take-away. Nämnden beslutar att permanenta möjligheten för seniorer att äta på Genarpskolan eller hämta Take-away, i stället för att de befintliga köken på Lars Kristoffers väg byggs om.

LSS Boende återgår till kommunal verksamhet

Sedan 2008 har en extern utförare ansvarat för driften av tre verksamheter enligt LSS. Avtalet upphör i september nästa år utan möjlighet till förlängning. Miljöpartiet föreslår i en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden att LSS boenden bör drivas i egen regi. Nämnden beslutar enligt Miljöpartiets skrivelse och driften av de tre verksamheterna kommer att gå tillbaka till kommunal verksamhet 2024.

Lokal- och bostadsplan

Varje år tar nämnden ställning till kommande behov av lokaler och bostäder. Lokal och bostadsplanen innehåller särskild boende för äldre, LSS och växelvård med mera och i planen redovisas olika faktorer som ligger till grund för förvaltningens förslag på framtida byggnationer. Planen som presenterades på nämndens sammanträde sträcker sig mellan 2024-2040. Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens lokal- och bostadsplan.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: