Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i juni 2023

Lunds kulturpris, risk- och sårbarhetsanalys och yttrande över en motion om köttkonsumtion samt en skrivelse gällande Byahuset i Södra Sandby var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 21 juni 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser, övrigt underlag och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lunds kommuns kulturpris 2023

Lunds kommun utdelar årligen ett kulturpris till en kulturpersonlighet eller en kulturorganisation, som under många år har arrangerat, skapat eller på annat sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. Kulturpriset omfattas av en prissumma om 15 000 kronor.

​Kultur- och fritidsnämnden beslutade att tilldela Ingemar D Kristiansen 2023 års kulturpris med följande motivering:

​Ingemars kulturhistoriska gärning började för mer än 50 år sedan som pressfotograf på Sydsvenskan och Skånskan. Med kameralinsen riktad mot Lund har han skildrat staden och med stor känslighet satt människan i centrum, i både mörka och ljusa stunder. Med boken 'Lunds öga' visar Ingemar vilken kulturskatt dokumentära bilder utgör i berättelsen om en stad.​

Lunds kommuns kulturstipendium 2023

​​Kulturstipendiet delas ut till unga sökande med anknytning till Lund. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. Inför 2023 års utdelning har totalt 34 ansökningar inkommit till kommunen.

​Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen 50 000 kronor, i år fördelat på fem stipendiater.​

Risk- och sårbarhetsanalys 2023–2026

​​Kultur- och fritidsnämnden och Lunds kommun arbetar aktivt med att minska sårbarhet och öka beredskapsförmågan i verksamheten. Att nämnden genomför en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett grundläggande steg i det här arbetet. Det som analyseras är vilka extraordinära händelser i fredstid som kan hända och hur den egna verksamheten i sin tur kan påverkas. Alla verksamhetsområden under kultur- och fritidsnämndens ansvar har utvärderats och resultatet visar att kultur- och fritidsnämnden har samhällsviktig verksamhet dels inom biblioteksverksamheten, inom ramen för civil beredskap, och dels för att säkra att nämnden har möjlighet att arbeta som vanligt under eventuell kris.

​Alla nämnder i Lunds kommun genomför en RSA inom sitt verksamhetsområde och dessa samlas sedan ihop till en kommunövergripande rapport. Rapporten lämnas efter det över till Länsstyrelsen.

​Kultur- och fritidsnämnden beslutade att fastställa risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2023–2026.​

Uppdaterad:

Dela sidan: