Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut april 2023

Nytt partnerskap med PRO Lund kring sociala aktiviteter för äldre, två skrivelser samt en remiss var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 19 april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsnämndens alla handlingar till sammanträdet den 19 april

Fortsatt samarbete mellan förvaltningen och PRO Lund kring sociala aktiviteter för äldre 

Förvaltningen och PRO Lund tagit fram ett gemensamt förslag till ett nytt idéburet offentligt partnerskap (IOP) för 2023–2024. Det innebär att man vill fortsätta samarbeta kring sociala aktiviteter för att minska ensamhet och isolering bland äldre. Aktiviteterna kommer att utgå från Träffpunkt Virvelsvindsvägen på Klostergården.
Förvaltningen och PRO Lund har redan genomfört ett första partnerskap mellan april 2022 och mars 2023 och båda upplever att samarbetet har fungerat bra. Det har varit enkelt för deltagarna att komma till träffpunkten från sina bostäder på Klostergården. Aktiviteterna har varit musikunderhållning, film och utflykter.
Nämnden beslutar att partnerskapet ska fortsätta 2023–2024.

Uppdaterad:

Dela sidan: