Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut februari 2023

Årsredovisningen för 2022 är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 22 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Årsanalysen visar att det senaste året varit intensivt

I nämndens årsanalys beskrivs verksamheten under 2022 utifrån viktiga händelser, styrning och uppföljning av verksamheten. Rapporten redovisar även verksamhetens ekonomi, personalfrågor och miljöarbete. Nämnden beslutade att anta årsanalysen.

2022 var ett intensivt och utmanande år med ett fortsatt högt inflöde till verksamheten. Inflödet hanterades av medarbetare med hög kompetens och ett stort engagemang för de som söker stöd av socialtjänsten. Antalet aktualiseringar ökade med 8,9 procent jämfört med året innan. Den senaste femårsperioden har ökningen varit cirka 32 procent. Ökningen ger en hög arbetsbelastning inom de flesta delarna av förvaltningen. Inom barn- och ungdomsvården har situationen ytterligare försvårats genom en personalomsättning som krävt särskilda insatser. Kriget i Ukraina krävde att verksamheten på kort tid fick starta och driva ett boende för anvisade personer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden satte inför 2022 fyra utvecklingsmål som innebär att verksamheten arbetar för en stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik, personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning, vi ska trygga, skydda och stödja barn och arbeta för ett Lund fritt från våld och förtryck. Verksamheten har uppnått två av dessa mål och delvis uppnått de andra två. Målen har nåtts genom att genomföra utvecklingsarbeten samt en rad aktiviteter inom respektive område.

Individ- och familjeomsorgen i Lunds kommun har betydligt lägre kostnader än förväntat (-72 mkr) och en bra kvalitet enligt jämförelsetal. Verksamheten arbetar med att utveckla och förbättra processerna i verksamhetens kärnuppdrag för att förbättra kvalitet, resultat och ekonomi. Nämndens kommunbidrag var 675,4 mnkr och årets resultat är ett underskott på -4,2 mnkr som förklaras av att budgeten för självförsörjning var otillräcklig.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: