Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om årsanalysen för 2022, ett nytt gatunamn och att planeringen kan starta för fler bostäder i Veberöd.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Rutgatan – nytt gatunamn på Vipeholm

Byggnadsnämnden beslutade att gatan som går från Rätvinkelgatan och rakt genom kvarteret Romben ska heta Rutgatan. Kvarteret som ligger på Vipeholmsområdet har saknat ett gatunamn för att enklare sätta adresser i området. Nämnden tyckte namnet passade då gatan delar kvarteret i två rutor och namntemat i området är geometriska figurer och begrepp.

Årsanalys med minus och många påbörjade arbete godkändes

Byggnadsnämnden beslutade att godkänna årsanalysen för 2022. Det ekonomiska resultatet för 2022 landade på minus 3,1 miljoner kronor. Det är främst intäkterna som blev lägre än beräknat.

Analysen lyfter i övrigt flera av de viktigaste områdena som stadsbyggnadskontoret arbetat med under förra året, bland annat remissvaret på var Lunds nya sjukhus kan byggas, ett planprogram som kan göra det möjligt med mer idrott och folkhälsa i Källby och detaljplaner i till exempel Brunnshög och Västerbro. Handläggningstiden för bygglov är nu under tio veckor då en stor insats har gjort för att arbeta bort kön.

Bostäder i stället för parkering i Veberöd

I södra Veberöd, strax väster om Idalavägen, startar nu planeringen för nya bostadshus som kan ge 40 lägenheter. I den begären om planbesked som byggnadsnämnden sa ja till beskriver fastighetsägaren flera möjliga sätt att bygga i kvarteret. I arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan som nu startar kommer stadsbyggnadskontoret utreda bland annat hur kvarteret kan disponeras för att bli bäst för flest.

I samrådet blir det möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna bebyggelsen, samråd blir det sannolikt tidigast under nästa år.

Uppdaterad:

Dela sidan: