Länk till startsidan

$currentPage

Dansa för livet

Idag tar i genomsnitt tre unga personer sitt liv varje vecka. Det vill vi förebygga genom projektet 'Dansa för livet', där alla skolor kan vara med och dansa med oss: grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Årets Dansa för livet sker den 10 september 2024. Tillsammans kan vi förebygga den psykiska ohälsan bland unga och minska antalet självmord.

Det här är Dansa för livet

Dansa för livet är ett viktigt projekt för att förebygga den psykiska ohälsan bland unga och minska antalet självmord. För andra året i rad genomför vi projektet på nationell nivå. Förra året var vi 121 skolor, 1 215 skolklasser och över 30 000 elever som dansade tillsammans från Trelleborg till Luleå. Genom att anmäla din skola får du en koreograferad dans, som ni övar in på egen hand. Den 10 september kommer alla deltagande skolor att dansa för livet på flera håll i hela Sverige.

Utbildningsmaterial

När du anmält din skola får du tillgång till utbildningsmaterial, i form av instruktionsfilmer till dansen, som du kan använda med dina elever. Dessutom får du värdefulla tips för att kunna arbeta hälsofrämjande.

Dansa för livets utbildningsmaterial är skapat och framtaget i samråd med experter och sakkunniga. Årets material har skapats i samråd med Psykologiguiden UNG, Suicide Zero, Kristina Bähr, 'Det syns inte' och 'Du kan göra skillnad'. Utöver detta har vi med tips på bra material från andra organisationer och andra webbplatser som vi inte har något samarbete med.

Elev som tittar upp och pekar med fingret upp mot en blå himmel.
Ottilia Wideheim, elev på Polhemskolan. Foto: Erik Davidsson, elev på Polhemskolan.

Anmäl din klass eller din skola till en livsviktig dans

Är det okej att vi ger ut era kontaktuppgifter till media om de efterfrågar det?  * (obligatorisk)
Är det okej att vi ger ut era kontaktuppgifter till media om de efterfrågar det?


Text

Kick off med Dansa för livet

Vill du lära dig dansen tillsammans med oss?

Tisdag den 13 augusti klockan 13–15 anordnar Dansa för livet en kick-off tillsammans med koreograferna Attitude69. Kick-offen sker på Bollhuset i Lund, mitt emot Polhemsskolan.
Vi lär oss dansen och pratar om undervisningsmaterialet.

Anmälan

Det går bra att anmäla upp till fem lärare per anmälan, ange det i så fall i kommentarsfältet där du uppger varje lärares namn. Du får gärna anmäla annan personal utöver lärare och pedagoger.

Pris: 1000 kronor per skola.

Anmälan till görs via Attitude69 där du även hittar andra alternativ på hur ni kan lära er dansen.

Anmälan till Dansa för livet kick-off

Program

13.00–13.10 Dansa för livet hälsar alla välkomna och berättar om undervisningsmaterialet.

13.10–13.15 Tim Bergling Foundation berättar om sitt arbete och koppling till projektet.

13.15–13.20 Anna Duberg berättar om sin forskning om dans, rörelse och hälsa.

13.20–14.00 Vi delas in utifrån skolform och lär oss dansen för 2024.

14.00–14.20 Fika. Dansa för livet berättar om hur dansen arrangeras på Suicide Prevention Day.

14.20–15.00 Vi fortsätter lära oss dansen tillsammans med koreograferna.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga

Varannan 15-åring lider idag av psykiska besvär. I åldersgruppen 16–29 år så ser det ännu värre ut.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer mellan 15–24 år och utvecklingen i självmordsantal bland unga i ålder 15–19 är oförändrad.

Bland unga personer mellan 15 och 29 år, stod suicid för en tredjedel av alla dödsfall 2022.

Tidiga insatser är viktiga

Hälften av all psykisk sjukdom under livet debuterar redan vid 15 års ålder, enligt Världshälsoorganisationen. Tidig upptäckt och tidiga insatser är därför viktigt.

UNICEFs rapport från 2021 visar att vuxna behöver ta ett övergripande ansvar för att lyssna och samtala med barn och unga om deras självupplevda erfarenheter. Skolans roll är därför central för många av skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa och för att bryta stigmat.

De globala målen betonar vikten av att arbeta med psykisk hälsa

Att arbeta med psykisk hälsa och ungas välbefinnande i skolan är viktigt för en hållbar utveckling i linje med de globala målen. Mål 3: "God hälsa och välbefinnande" lyfter fram att det är det viktigt att främja psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa för alla åldrar med hjälp av förebyggande insatser samt minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar. Här benämns suicidfrekvensen som en indikator. Målet är att till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Logotyp för agenda 2030s mål nummer 3 - god hälsa och välbefinnande.

God psykisk hälsa gör det lättare att klara läromålen

 • I sin rapport Hälsa för lärande – lärande för hälsa (2019) har Skolverket slagit fast att hälsa är en förutsättning för lärande.
 • Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att alla unga ska ges skolundervisning kring psykisk hälsa.
 • Folkhälsomyndigheten har i en forskningsöversikt från 2020 visat att barns psykiska besvär minskar när de får lära sig om psykisk hälsa i skolan.

Varför dans?

"Förutom att du blir smartare påverkar dansen också ditt psykiska välbefinnande. Symtom som huvudvärk, magont, smärta, ängslighet och nedstämdhet minskar för de som dansar. "Anna Duberg, 2019.

Läs hela artikeln om dansens magiska kraft

Lärare och elever berättar

Erik Allard, lärare på Polhemskolan, berättar om hur idén med dansen kom till och vad som händer i oss när vi dansar. Flera av eleverna berättar också vad projektet betyder för dem.

 • Tim Bergling Foundation stöttar projektet ekonomiskt och med rättigheter till musik och media.
  Tim Bergling Foundation
 • Fanzingo sponsrar filmandet av dansen och är en viktig samarbetspartner. Fanzingo drivs av en stiftelse som är icke vinstdrivande.
  Fanzingo
 • Koreografin står Annette Losell och Anna Nordbeck från dansstudion Attittude69 för.
  Dansstudion Attitude69
 • Anna Duberg, Medicine Doktor i Hälsovetenskap, är grundare av Dans för Hälsa, forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa. Annas expertis kring dansens stärkande effekt har varit mycket betydelsefull för Dansa för livet.
  Dansförhälsa.se
 • På Psykiskhalsapaschemat.nu samlas material kring hur skolor kan arbeta med psykisk hälsa. Dansa för livet finns med som exempel på hur man kan starta upp samtal kring dessa frågor i undervisningen.
  Ta del av kampanjen och rapporten på psykiskhalsapaschemat.nu/skola/
 • Suicide Zeros expertis och förebyggande arbete mot självmord har varit betydelsefull för utformning av arbete med Dansa för livet. Utbildningen Stör döden är en viktig del i dansa för livet.
  Suicide Zero
  Utbildningen Stör döden

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

SOS Alarm

Telefon: 112
Öppet dygnet runt

Mind Självmordslinjen

Telefon: 901 01
Öppet dygnet runt

Mind Självmordslinjen Chatt

Öppet dygnet runt

BRIS

Barnens hjälptelefon: 116 111
Öppet dygnet runt

Fler kontaktvägar

Här hittar du hittar fler kontaktvägare om du scrollar ner på dessa sidor:
Mind, självmordslinjen
Suicidezero, få hjälp

Har du frågor om vårt projekt?

Vi som arbetar med Dansa för livet är:

Erik Allard, Polhemskolan
Mikaela Hilbertsson, Polhemskolan
Linda Bruhn, Hedda Anderssongymnasiet

Du får gärna skicka ett mejl till oss.

E-post: dansaforlivet@lund.se

Illustration av en EKG-linje med en dansare

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Förskola och skola

Behöver du stöd? Olika händelser och situationer i livet kan leda till att du som barn eller ungdom behöver stöd eller vill prata med någon. Inom Lunds kommun finns många olika möjligheter till hjälp och stöd.

Förskola och skola

Polhemskolan har ett ovanligt stort utbud av kurser och profiler. På Polhem kan du vara den du är och satsa på det du vill. Trots att det är en av landets största gymnasieskolor blir du blir du aldrig bara en i mängden.

Förskola och skola

I Sveriges kommuner och regioners ”Öppna jämförelser” jämförs de olika kommunerna. Andelen elever i Lunds kommunala gymnasieskolor som når examen inom tre år har successivt ökat.