• Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut januari 2023
  Idéburet offentligt partnerskap mellan SPF Seniorerna Stångby och vård-och omsorgsförvaltningen, avsiktsförklaring gällande byggnation, idéburet offentligt partnerskap mellan SPF Seniorerna Stångby och vård-och omsorgsförvaltningen och verksamhetsplan och internbudget 2023. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 31 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.
  Läs mer

 • Det Goda Vattnet – byggprojekt i Brunnshög
  Det Goda Vattnet är ett av Brunnshögs senaste byggprojekt. Utgångspunkten för de 61 bostadsrätterna är vatten i olika former, både i strävan efter ett gott liv och utifrån hållbarhetsaspekter.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige – aktuella beslut februari 2023
  Bildandet av naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan var ett av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 2 februari.
  Läs mer

 • Församlingsgården i Stångby får stadsbyggnadspriset
  Lunds stadsbyggnadspris för 2022 går till Stångby församlingsgård. White arkitekter genom arkitekt Rebecka Wijk och Lunds pastorat prisas för hur de skapat en samlingspunkt som förskönar byn med tillgängliga och vackra rum.
  Läs mer

 • Hanna bytte tjänst inom kommunen: "Är fortfarande en del av samma familj"
  Lunds kommun är en stor arbetsplats med många olika yrkesroller och arbetsområden. Det ger många möjligheter till intern utveckling för en medarbetare genom exempelvis nya arbetsuppgifter eller ny arbetsplats. Genom att medarbetaren tar med sig kontaktytor och kompetens leder den interna rörligheten till ökat samarbete och utveckling av både medarbetare och verksamheterna.
  Läs mer

 • Barn- och skolnämnden - aktuella beslut februari 2023
  Verksamhetsplan och internbudget för 2023, bidrag till enskilda huvudmän och ersättningar till andra kommuner samt en utredning gällande inrättande av fler fritidsverksamheter likt den på Sankt Hansgården i Lund. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 1 februari.
  Läs mer

 • Sveriges finaste lärarpris till Katarina Kvennberg
  Katarina som undevisar i ämnet historia, har arbetat många år på Katedralskolan. Hon har nu tilldelats Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning. Prissumman är på 50 000 kronor med ytterligare 20 000 kronor till skolbiblioteket.
  Läs mer

 • Vem tycker du ska få miljöpriset i år?
  Varje år delar Lunds kommun ut miljöpriset till personer, organisationer, föreningar eller företag som bidrar till en bättre miljö i kommunen. Vem är din miljöhjälte? Skicka in ditt förslag senast den 31 mars.
  Läs mer

 • Vätgas är en viktig pusselbit för att skapa ett fossilfritt samhälle
  Vätgastankstation, yrkesutbildning och vätgasdrivna fordon är några exempel på hur Trelleborgs Energi driver på vätgasutvecklingen i Trelleborg.
  Läs mer

 • Sveriges statsminister besöker Katedralskolan
  Onsdagen den 1 februari besöker statsminister Ulf Kristersson Katedralskolan i Lund. Här kommer han att delta i ett panelsamtal med tre elever som läser fördjupningskursen Samhällskunskap 3.
  Läs mer