• Hundrastgårdar vid Rögle deponi avstängda till och med sommaren 2023
  De två stora hundrastgårdarna på Rögle deponi, som invigdes i våras, har varit välbesökta sedan dess. Emellertid förekommer det mycket flinta i ytan i marken och beslut har tagits att detta behöver åtgärdas för att rastgårdarna ska vara funktionella.
  Läs mer

 • Bangatan: Nattarbete 3-4 oktober
  Övergångsstället på Bangata mellan stationshuset och Knut den stores torg kommer byggas om. Rivning av övergångsstället kommer ske natten 3-4 oktober, mellan klockan 21-06.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige – aktuella beslut i september 2022

  Ny renhållningsordning var ett av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september.
  Läs mer

 • Bygget av provisoriska idrottshallar drar ut på tiden
  Arbetet med att uppföra den provisoriska idrottsanläggningen på Bollhusets parkering, som kommer att få namnet Hedda idrottshall, har inletts men tidtabellen har förskjutits.
  Läs mer

 • Internationell konferens om mänskliga rättigheter i Lund
  Den här veckan arrangerar Internationellt Centrum för Lokal demokrati en konferens i Lund. 40 personer från södra Afrika, Sydafrika, Zambia och Botswana deltar. Flera andra kommuner i Sverige finns också representerade.
  Läs mer

 • Servicenämnden - aktuella beslut september 2022
  Vid sitt sammanträde den 21 september behandlade servicenämnden bland annat årets andra delårsrapport.
  Läs mer

 • Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2022
  Månadsuppföljning av ekonomi och lokaler och beslut om resultatbaserad ersättning inom kommunal vuxenutbildning är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 28 september.
  Läs mer

 • Nominerade till medarbetarpriset Innovation klara
  I kategorin Innovation kan vi nu offentliggöra de tre slutkandidaterna. Karin Söderqvist, Tuna grundsärskola och Remzi Gashi.
  Läs mer

 • Lunds kommun och elförbrukningen
  Många vill sänka sina kostnader för el, och det gäller även Lunds kommuns verksamheter. Om vi alla hjälps åt att minska energiförbrukningen så kan det leda till att elen räcker längre i vinter.
  Läs mer

 • Lund fortsatt bäst bland jämförbara större städer i Svenskt Näringslivs kommunranking
  I dag presenterades Svenskt Näringslivs årliga kommunranking ”Lokalt företagsklimat”. Lunds kommun placerar sig på första plats bland jämförbara större städer.
  Läs mer