• Var försiktig vid grillning och eldning
  Det är just nu väldigt torrt och risken för skogsbrand är hög i Lunds kommun. Kommunen avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark.
  Läs mer

 • Cykelstråket Hardebergaspåret rustas upp
  Vi arbetar för närvarande med att rusta upp cykelstråket Hardebergaspåret, som efter upprustningen kommer att bli Lunds första supercykelstråk.


  Läs mer

 • Delårsrapport visar på sämre resultat i budget än förväntat
  Lägre elprisstöd och fortsatt högt kostnadsläge till följd av inflationen medför ett större minusresultat för Lunds kommun än förväntat. Något som kräver åtgärder på kort och lång sikt. Det visar årets första delårsrapport som i veckan presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott.
  Läs mer

 • Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2023
  Delårsrapporten och svenska för invandrare (sfi) för ukrainare var två av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 24 maj.
  Läs mer

 • Servicenämnden - aktuella beslut i maj 2023
  Den 17 maj höll servicenämnden sitt femte sammanträde för året. På agendan stod bland annat upphandling av entreprenad för om- och nybyggnation på Vikingaskolan. Nämnden fick även information om pågående byggprojekt och arbetet mot för att minska matsvinn.
  Läs mer

 • Genarps nya förskola firades med kanelbullar och sång
  Till tonerna av ”Bamse bamse spindel ” och ”En anka” är nu Genarps nya förskola, Enestugan, äntligen invigd. Förskolan är ett exempel på hur Lunds kommun vill utforma och bygga nya förskolor.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige – aktuella beslut maj 2023
  Arbetet med att revidera kommunens översiktsplan tog ett kliv framåt när kommunfullmäktige godkände en planeringsstrategi för Lunds kommun. Ärendet var ett av flera som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj.
  Läs mer

 • Här är vinnarna av Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd
  Reko Deli med fokus på ekologiskt och närproducerade delikatesser belönas med Lunds miljöpris 2023. Kommunens interna miljöbragd går till Anna Kaminska, som i sitt arbete som slöjdlärare inspirerar eleverna till återbruk.
  Läs mer

 • Boknings- och bidragssystem
  Nytt boknings- och bidragssystem för föreningar, företag och medborgare i Lunds kommun. Under hösten 2023 och början på 2024 kommer Lunds kommun gå över till ett nytt boknings- och bidragssystem, Rbok. Bokningar av anläggningar, bidragsansökningar och närvarorapportering kommer gå via Rbok för föreningar, företag och privatpersoner.
  Läs mer

 • Nominera till Lunds kommuns medarbetarpris
  Har ditt barn en fantastisk pedagog? Har din anhörig en assistent som alltid gör det där lilla extra? Har du i ditt jobb kontakt med en tjänsteperson som tänker innovativt? Nominera till Lunds kommuns medarbetarpris!
  Läs mer