Länk till startsidan

Läs­engagemang och Shared Reading i svensk­undervisningen

Från och med vårterminen 2023 ska svensklärarna på Gymnasieskolan Vipan tillsammans med forskare vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet, bedriva praktiknära forskning. De har blivit beviljade ULF-medel (utveckling, lärande, forskning) för att undersöka hur elevers läsengagemang påverkas med läsmetoden Shared Reading.

Ämnesföreträdare i svenska på Gymnasieskolan Vipan

Shared Reading bygger på gemensam högläsning med pauser under läsningen för samtal om det lästa.

- Vi är mycket glada över att vara en del av denna praktiknära forskning som har kommit till stånd efter ett initiativ från oss. Vi har i många år diskuterat den nya verklighet som våra elever befinner sig i, med internet och sociala medier, och sett att läsningen ges mindre och mindre utrymme. De längre texterna blir jobbigare att läsa. Därför har vi också diskuterat hur vi kan öka läsengagemanget med romaner och noveller som berör eleverna, säger ämnesföreträdarna Tina Frennesson och Gabriella Hafström.

De bjöd förra läsåret in professor Anders Ohlsson, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, under en kompetensutvecklingsdag för både en föreläsning och en möjlighet att prova på läsmetoden. Efter diskussioner i ämneslaget, om metoden kan användas i undervisningen på Vipan, för att öka elevernas läsengagemang beslöt de sig sedan för att fördjupa arbetet.

Under våren kommer svensklärarna att utbildas till läsledare i Shared Reading-metodiken för att till hösten 2023 genomföra litteraturläsning och -samtal med sina egna elever. Tillsammans med forskarna ska de sedan dokumentera och samla in data för analys.

- Vi hoppas givetvis att metoden kommer att öka elevernas läsengagemang och intresse för litteratur. Vi hoppas också att fler blir nyfikna på Shared Reading och kunna inspirera andra lärare och skolor att använda sig av metoden, fortsätter Tina och Gabriella.

Är man nyfiken på att läsa mer om Shared Reading och vår ansökan kan man läsa vidare på Lunds universitets hemsida.

Under förra läsåret skrev dessutom tre lärarstudenter sina examensarbeten om läsmetoden efter att ha genomfört observationsstudier av en klass på Lärlingsprogrammet där Immi Lundin agerade läsledare. Om detta kan ni läsa i Svenskläraren nr.2 2022: Läsa tillsammans ger bättre förståelse Pdf, 2 MB. som tyvärr inte finns i digitalt format, dock som pdf-fil.

Uppdaterad:

Dela sidan: