Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Martin -Lärare med uppdrag att bedriva praktiknära forskning

Från och med hösten 2022 har två forskarutbildade lärare fått i uppdrag av utbildningsförvaltningens ledningsgrupp att bedriva praktiknära forskning på en del av sin arbetstid. Möt Martin Granbom från Spyken och Linda Smidfelt från Katedralskolan!

Lektorer

Forskning, för din skull!

Syftet med den praktiknära forskningen i skolan är att utveckla och förbättra undervisningen för att öka elevers måluppfyllelse. Det kan uppnås genom att forskningsfrågor formuleras utifrån professionens behov av kunskap om lärande och undervisning, i ett visst ämne eller ämnesområde. Den kunskap som framkommer har på så sätt direkt nytta och användbarhet i verksamheten. Utöver det kan den praktiknära forskningen användas för att stärka utbildningens vetenskapliga grund.

Så här berättar Martin om sitt uppdrag

Jag heter Martin Granbom, är lektor i biologi på Spyken och har jobbat i Lunds kommun sedan 2007. Innan jag började jobba som lärare forskade jag i zooekologi med fokus på hur arter i jordbrukslandskapet påverkas av förändringar i markanvändningen. Detta arbete ledde till en doktorsexamen 2004. Sedan jag började jobba som lärare har jag saknat kopplingen till forskningen och har därför genomfört lite ideell forskning inom biologididaktik. När möjligheten att få 30% forskningstid i tjänsten gavs kändes det naturligt att söka den. Just att utgå från de utmaningar jag och mina kollegor stöter på i arbetet som lärare och fördjupa sig i dessa känns väldigt spännande och jag hoppas att dessa två år kommer att leda till en och annan insikt.

 

Vi är förstås lite extra stolta och glada över att just våra duktiga kollegor valts ut att delta i projektet och önskar dem varmt lycka till!

Uppdaterad:

Dela sidan: