Elever gör Lund mer hållbart för framtiden

Framtiden ställer krav på alla våra städer för att kunna vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. På Hedda Anderssongymnasiet har eleverna utvärderat platser i Lund och presenterat förslag på hur dessa kan bli bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Två gymnasieelever står bredvid varandra och ler in i kameran.
Esther Kjellin och Moa Thorén, elever på Hedda Anderssongymnasiet.

Med avstamp i Mål 11 om hållbara städer och samhällen har Esther Kjellin och Moa Thorén arbetat med bland annat Mårtenstorget och Bantorgets kiosk i Lund. De har fotograferat och utvärderat varför platserna idag inte lever upp till framtida hållbarhetskrav. Med hjälp av AI har eleverna gjort om platserna.

I arbetet har kultur och gemenskap varit i fokus. En annan viktig del har varit att satsa på kollektivtrafiken, cyklister och gående.

– Vi har gjort om Mårtenstorget till generationernas torg. Vi satsar på barn, unga och de äldre, en plats där man kan mötas över generationerna. Det ska finnas en lekplats på torget, bord med spel för äldre och ett äldreboende. Här kan de boende umgås med sina anhöriga. Bredvid ligger en marknad med närodlade grönsaker, berättar Moa.

– Sedan har vi jobbat med Bantorgets kiosk som inte använts idag. Där tänker vi oss ett café där man odlar egna grönsaker. De ska även ha en kompost så det blir en cirkulär ekonomi. Odlingen ska finnas på samma plats som caféet, säger Esther.

Både Esther och Moa tycker det har varit både roligt och lärorikt med projektarbetet. Det mest givande har varit att upptäcka hur mycket man kan göra när man jobbar tillsammans. Man lär känna varandra bättre och lär sig att arbeta i projektform.

– Jag har lärt mig hur stor skillnad man kan göra med små medel, hur mycket vi kan göra tillsammans. Det är en riktig ögonöppnare att se hur Lund kan förbättras, säger Moa.

– Projektarbetet har varit mycket bra. Man får inte bara en inblick i det vanliga skolarbetet utan vad man kan göra för resten av samhället, vad vi kan göra för att skapa en bättre värld, säger Esther.

Några elever kom med förslaget att bygga om gamla Tingshuset till en fritidsgård.
En stor sal med arbetsplatser och elever. I taket lyser lampor.
Projektarbetet ledde till en mässa där alla grupper visade upp sina förslag om hur Lund kan bli mer hållbart.

Uppdaterad:

Dela sidan: