Länk till startsidan

Avgifter på Kulturskolan

Här hittar du information om avgifter för Kulturskolans undervisning.

När ditt barn blivit antaget och registrerat för undervisning hos oss får du i början av varje termin en faktura. Kulturskolan Lund är en kommunal verksamhet och taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Avgift beror på typ av undervisning

Avgifter för läsåret 2022/2023.

Instrumentundervisning

 • Individuell undervisning, 1130 kronor per termin.
 • Gruppundervisning, 920 kronor per termin.
 • Undervisning med musikchecken, 1130 kronor per termin.
 • Undervisning med Suzukimetoden, 1800 kronor per termin.
 • Introduktionskurs musik, 895 kronor för hela läsåret.

Vi hyr i mån av tillgång ut oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello och kontrabas. Det kostar 485 kronor per termin att hyra ett instrument.

Övrig musikundervisning

 • Introduktionskurs i musik, 895 kronor/termin.
 • Kör, 565 kronor/termin.
 • Sånggrupp, 565 kronor/termin.
 • Musikskapande/komposition, 895 kronor/termin.
 • Påbyggnadsår i musik 1540 kronor/termin.
 • Endast orkester (även för externa elever), 360 kronor/termin.

Undervisning i andra estetiska ämnen

 • Animation, 975 kronor/termin.
 • Bild och form, 895 eller 975 kronor/termin beroende på lektionernas längd. 
 • Dans, 895 eller 975 kronor/termin beroende på lektionernas längd. 
 • Drama och teater, 975 kronor/termin. 
 • Film, 975 kronor/termin. 
 • Foto, 975 kronor per termin.
 • Nycirkus - 895 eller 975 kronor/termin beroende på lektionernas längd.
 • Rytmik, 895 kronor/termin.
 • Skrivarverkstad, 895 kronor/termin.
 • Kreativt spelande - 975 kronor/termin.

Korta lektioner, på 45-60 minuter per tillfälle, kostar 895 kronor per termin. Långa lektion, på 70-120 minuter per tilfälle, kostar 975 kronor per termin. Generellt är det barnens ålder som avgör hur långa lektionerna är.

Från och med höstterminen 2023 är det nya avgifter för Kulturskolan i Lund.

Instrumentundervisning

 • Individuell undervisning, 1140 kronor per termin.
 • Gruppundervisning, 935 kronor per termin.
 • Undervisning med musikchecken, 1140 kronor per termin.
 • Undervisning med Suzukimetoden, 1830 kronor per termin.
 • Introduktionskurs musik, 910 kronor per termin.

Vi hyr i mån av tillgång ut oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello och kontrabas. Det kostar 495 kronor per termin att hyra ett intrument.

Övrig musikundervisning

 • Introduktionskurs i musik, 910 kronor/termin
 • Kör, 570 kronor/termin
 • Sånggrupp, 570 kronor/termin
 • Musikskapande/komposition, 935 kronor/termin
 • Påbyggnadsår i musik 1560 kronor/termin.
 • Endast orkester (även för externa elever), 365 kronor/termin.

Undervisning i andra estetiska ämnen

 • Animation, 950 kronor/termin..
 • Bild och form, 950 kronor/termin. 
 • Dans, 950 kronor/termin. 
 • Drama och teater, 950 kronor/termin. 
 • Film, 950 kronor/termin. 
 • Foto, 950 kronor per termin.
 • Nycirkus, 950 kronor/termin.
 • Rytmik, 910 kronor/termin
 • Skrivarverkstad, 950 kronor/termin.
 • Kreativt spelande, 950 kronor/termin.

Betalning

Avgiften faktureras i början av varje termin. Betald avgift återbetalas ej. För elever under 18 år går fakturan till vårdnadshavare, och när eleven fyller 18 kommer fakturan istället skickas direkt till eleven på folkbokföringsadressen.

Lunds kommun skickar gärna e-faktura till dig som önskar. Om du vill ha e-faktura, anmäl dig till denna tjänst i din internetbank.

Mer information om Kulturskolans fakturor

Vad är Musikchecken?

Musikchecken riktar sig till barn födda 2010-2016 som är folkbokförda i Lunds kommun. Med musikcheck kan ditt barn få undervisning i ett musikinstrument hos den aktör du väljer i kommunen, och Kulturskolan är en av de aktörer du kan välja att få undervisning hos.

Mer information om Musikchecken

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?