Länk till startsidan

Avgifter på Kulturskolan

Här hittar du information om avgifter för musikundervisning och våra andra estetiska ämnen.

Kulturskolan Lund är en kommunal verksamhet och taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Musikundervisning 2022

 • Rytmik 895 kr/termin
 • Instrument- och musikchecksundervisning 1130 kr/termin
 • Instrumentundervisning med Suzukimetoden 1800 kr/termin
 • Gruppundervisning i piano, gitarr, slagverk eller fiol 920 kr/termin
 • Kör 565 kr/termin
 • Sånggrupp 565 kr/termin
 • Musikskapande/komposition 895 kr/termin
 • Påbyggnadsår i musik 1540 kr/termin
 • Instrumenthyra 485 kr/termin

Vi hyr i mån av tillgång ut följande blås- och stråkinstrument:
Oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello och kontrabas.

Undervisning i andra estetiska ämnen 2022

Bild, dans, drama/teater, film, animation, nycirkus, Skrivarverkstad:

 • Kort lektion (45-60 min) 895 kr/termin.
 • Lång lektion (70-120 min) 975 kr/termin.

Betalning

Avgiften faktureras i början av varje termin. Betald avgift återbetalas ej.

Lunds kommun kan skicka e-faktura till dig som önskar. Om du vill ha e-faktura, anmäl dig till denna tjänst i din internetbank.

Betala faktura från Lunds kommun

Avgift vid sen avanmälan

Du har alltid sju dagar på dig att tacka nej efter att du får ett erbjudande om plats.

Vid avanmälan efter dag åtta, men innan terminen startat, tas en expeditionsavgift ut på 250 kr.

Om du gör en avanmälan efter 15 september eller 1 februari ska du betala full terminsavgift. (Vi tar hänsyn till allvarlig sjukdom eller flytt från kommunen.)

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?