Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Som elev på Hotell- och turismprogrammet på Vipan får man under sina tre år mycket arbetsplatsförlagt lärande. Vi strävar efter att eleverna så snabbt som möjligt ska skaffa sig en yrkesidentitet och förstå yrkeskulturen.

För att lyckas med detta arrangeras mycket studiebesök redan första året och dessutom gör eleven apl (arbetsplatsförlagt lärande) på hotell redan under vårterminen i ettan, där eleven får utföra enklare arbetsuppgifter och träna på det viktiga gästbemötandet. Andra året väljer eleven inriktning – hotell och konferens eller turism och resor – och även under detta läsår får eleven mycket apl i sin inriktning. Under tredje året läser man fördjupningskurser med apl i två olika perioder och det finns dessutom möjlighet att söka utlands-apl. Vi erbjuder apl på Malta, på Island, i svenska fjällen och naturligtvis i närområdet. Skolan anskaffar alla platser samt säkerställer och kartlägger att apl-platserna kan erbjuda eleven lärande i de moment som inte ges på skolan. Skolan anpassar apl-platsen efter eleven så att alla elever får möjlighet att utvecklas optimalt. Alla elever får en handledare och apl-perioden följs upp av skolans lärare.