Fyraåriga programmen (FÅ)

De Fyraåriga programmen vänder sig till ungdomar som har gått i grundsärskola eller varit integrerad i grundskola eller träningsskola och har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan gå i gymnasieskolans treåriga nationella program.

Gymnasiesärskolan

Vipan är en stor gymnasieskola med goda möjligheter för dig att få ta del av olika lärares kompetens i yrkesämnen. Under skoltiden utgår vi från varje enskild elevs förutsättningar och behov.

Alla program inom gymnasiesärskolan är fyra år. Gymnasiesärskolan på Vipan består av nationella och individuella program. Nationella program består av kurser som tillsammans blir 2 500 poäng. Individuella program innehåller ämnesområden med totalt 3 600 undervisningstimmar. Alla elever i gymnasiesärskolan har en individuell studieplan.

Elever inom ett nationellt program på gymnasiesärskolan kan läsa en kombination av kurser från gymnasieskolan eller ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella program.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Arbetsplatsförlagt lärande-APL innebär att eleverna lär sig på en arbetsplats utanför skolan. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor. Skolans bestämmer vilken eller vilka kurser som innehåller arbetsplatsförlagt lärande.

Praktik

Inom individuellt program kan eleven ha praktik.

Gymnasiesärskolebevis

Eleven får efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan nationella och individuella program ett gymnasiesärskolebevis. I gymnasiesärskolebeviset står det vad eleven har lärt sig under de fyra åren på gymnasiesärskolan. Där står det vilket program eleven har gått, vilka kurser eleven har läst och vilka betyg eleven uppnått.

I beviset finns också information om gymnasiesärskolearbetet och det arbetsplatsförlagda lärande som finns inom nationella program samt den praktik som kan göras inom det individuella programmet.

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider