Administration

Här finns kontaktuppgifter till administrativ personal. Vi finns i hus A.

 

Kyllike Engström
Administrativ chef
Tel: 046-359 61 09

kyllike.engstrom@lund.se


Jenny Afzelius  (tjänstledig från 7 september) 
Ekonomiadministration
Tel: 046-359 55 11

Jenny.afzelius@lund.se

Malin Skarping 
Ekonomiadministratör
Tel: 046-359 33 23

malin.daleneskarping@lund.se


Horacio Bernal 
Skoladministratör
Tel: 046-359 78 91

horacio.bernal@lund.se


Petra Parsfelt
Personaladministration
Tel: 046-359 46 82

Petra.parsfelt@lund.se


Martin Silander
Schemaläggare
Tel: 046-359 81 40

martin.silander@lund.se


Maria Thisted
Skoladministration
Tel: 046-359 38 69

Maria.thisted@lund.se