Digitalt öppet hus på Vipan

Vi har inte ställt in vårt öppet hus, vi har ställt om. Eftersom våra vanliga mötesplatser inte är tillgängliga den här hösten så har vi skapat nya, och är digitala.

Gymnasieskolan Vipan håller öppet hus digitalt i år.

Med tanke på de restriktioner skolorna har på grund av covid-19 blir det annorlunda i år. Det är viktigt att eleverna även i fortsättningen kan göra ett väl avvägt gymnasieval. Vi kommer att ha digitala frågestunder vecka 48 samt vecka 4. Då har elever och vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor direkt till våra elever via Youtube! Frågestunderna kommer att finnas kvar under hela sökperioden.

Digital frågestund

Torsdagen den 28 januari klockan 18-19 håller vi ytterligare en digital frågestund via Youtube. Vi har tolv olika program vilket innebär att du kan välja direkt vilket program du vill ställa frågor till. Varje program har en egen Youtubekanal, dessa hittar du via länkarna nedan.

Frågestunderna från i höstas finns kvar på varje programs egen Youtubekanal.
Under frågestunden kommer vi ha en livechatt där du skriver in dina frågor direkt.
Observera att du måste vara inloggad på Youtube för att kunna skriva frågor.

Barn och Fritidsprogrammet

Bygg och anläggningsprogrammet

El och energiprogrammet

Handel och administrationsprogrammet

Hotell och turismprogrammet

Lärlingsutbildningar

Restaurang och livsmedelsprogrammet

VVS och fastighetsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet

 

Välkommen till Gymnasieskolan Vipan

Barn och fritidsprogrammet

Bygg och anläggningsprogrammet

El och energiprogrammet

Handel och administrationsprogrammet 

Hotell och turismprogrammet

Gymnasiesärskolans individuella program

Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

Gymnasiesärskolans nationella program

Lärlingsutbildning

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Vvs och fastighetsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/oppethus