Elevolycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Skåne
 
Avtalstid: 2015-05-01 - 2019-12-31

Försäkringen omfattar:

  • elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt fritidsverksamhet (hela året, hela dygnet)
  • personer placerade i familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj samt enligt LSS med mera (hela året, hela dygnet)
  • elever i kommunal vuxenutbildning samt vissa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik (endast skol/verksamhetstid)

Försäkringen omfattar såväl kommunala skolor som friskolor samt elever från Lund som går i skolan i annan kommun. Observera att det är målsman som ansvarar för att personskada anmäls till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan

Skadeanmälan för skador som inträffat efter den 1 maj 2015 ska ske till:
Länsförsäkringar Skåne
Telefon:
 042-633 91 37 Klockan 08.00-16.00
E-post: personskadeavdelningen@lansforsakringar.se

Avtalsnummer

2810893 

Självrisk

Ingen självrisk

Mer information

Namn: Hans C Pettersson, försäkringssamordnare, Lunds kommun
Anknytning: 8464
E-post: hans.c.pettersson@lund.se

Mer information om försäkringen finns att läsa under nedanstående länkar.

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 78 60

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider