Källkritik

Här hittar du information om källkritik.

Nedan finns två länkar till Skolverkets checklista för källkritik på webben och checklista för källkritik i sociala medier.

För mer information om källkritik se sajten Vipans bibliotek.

Prata gärna med bibliotekarien för att få tips på böcker och digitalt material.

Relaterad information