Vipans bibliotek

Välkommen till Vipans bibliotek!

Biblioteket ligger på första våningen i L-huset.

Öppettider

Måndag: klockan 12.00 - 15.00
Tisdag - fredag: klockan 09.00-12.00, 13.00-15.00.

Hjälp med frågor om digitala verktyg

På onsdagar klockan 09.00-12.00, 13.00-14.00, kan du få hjälp av vår IKT-pedagog med frågor som rör våra digitala verktyg.

IT & IKT på Vipan

Om Vipans bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter och få hjälp med informationssökning i våra databaser. Du kan också få hjälp i källkritiska frågor. Det finns gott om studieplatser där du kan sitta och plugga. Du kan även boka tid med bibliotekarien om du behöver hjälp inför större arbeten.

I biblioteket finns också början till ett makerspace, som bla´nd annat syftar till att öka elevers digitala kompetens och höja måluppfyllelsen.

Biblioteket är en pedagogisk resurs för både elever och personal och tar aktiv del i skolans utveckling.