Vipans bibliotek

Välkommen till Vipans bibliotek!

Biblioteket ligger på första våningen i L-huset.

Öppettider

Måndag: klockan 12.00 - 15.00.
Tisdag - torsdag: klockan 09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00.
Fredag: klockan 09.00 - 12.00.

Om Vipans bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter och få hjälp med informationssökning i våra databaser. Du kan också få hjälp i källkritiska frågor. Det finns gott om studieplatser där du kan sitta och plugga. Du kan även boka tid med bibliotekarien om du behöver hjälp inför större arbeten.

I biblioteket finns också början till ett makerspace, som bland annat syftar till att öka elevers digitala kompetens och höja måluppfyllelsen.

Biblioteket är en pedagogisk resurs för både elever och personal och tar aktiv del i skolans utveckling.

Hjälp med frågor om digitala verktyg

På vår sida IT & IKT på Vipan samt på Introduktion Digitala system UF finns det manualer och filmer som kan hjälpa dig med våra digitala verktyg. Behöver du hjälp med inloggning så ta kontakt med antingen vår IT-tekniker eller vår IKT-pedagog.