TCA i Bilbao

13 december, 2019

Förra veckan var en av våra lärare på ett TCA, Transnational Cooperation Activities, i Bilbao. TCA omfattar en rad evenemang, seminarier och workshops, som gör det möjligt för skolor och organisationer att samarbeta och dela erfarenheter i hela Europa.

Vipanlärare i Bilbao

Erasmus plus är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Vipan har KA1-projekt vilket är utlandspraktik för elever. Byggprogrammet skickar elever till Poitier och tar även emot elever därifrån. Sen har vi även praktikelever på Malta, Island, i Norge och i London.

Vipan har även flera KA2 -projekt igång. Det betyder att lärare och elever i ett antal länder samarbetar kring ett projekt, och deltagarna träffas i de olika länderna. Några av våra projekt just nu: Tradition across Borders, Green School och Circular Economy.

Under Erasmus plus finns också möjlighet för lärare att skugga lärare i andra länder, och det är en av de saker som står på Vipans agenda och som vi behöver utveckla. Både att skugga och att ta emot lärare från andra länder. 

”VIPANS vision inom internationalisering är att på fem års sikt ska 20 % av eleverna i en årskurs (ca 70) ha erbjudits att vara delaktiga i internationella aktiviteter, innefattande mobiliteter och direkta kontakter med elever från andra länder, och/eller ha gjort en del av APL i ett annat europeiskt land. Under samma period ska 10 % per år (ca 15) av den undervisande personalen ha deltagit i internationella projekt eller tagit del av fortbildning, skuggning eller dylikt i ett annat land.”

TCA Bilbao 25 – 28 november 2019


Besöket i Bilbao startade med en gemensam samling över en bit mat. Deltagarna skulle tillsammans lista ut var olika företeelser och bilder skulle placeras på en karta över Spanien. Paellan kommer t ex från Valencia, fick vi lära oss.

Vi får information om den baskiska situationen när det gäller internationalisering:

Många utländska studenter föredrar att studera i Spanien bland annat p g a låga levnadsomkostnader. Jämförelser med andra europeiska städer visar att när det gäller transport, boende och mat är Spanien det billigare alternativet. Att Spanien är ett kulturellt rikt land och att ca 500 miljoner människor i världen pratar spanska bidrar också. 

När det gäller yrkesutbildning ökar antalet ungdomar som väljer det. Fler och fler unga med en högskoleutbildning väljer också att komplettera med en yrkesutbildning. 

I Spanien har utbildningsministeriet en egen minister för yrkesutbildningar, s k VET-schools. 

Baskernas plan för sina VET-skolor är en av de mest innovativa i Europa. De förbereder sig för den fjärde industriella revolutionen genom att förändra sättet att undervisa, samarbeta över nätet, internationalisering, satsa på biovetenskap och miljöfrågor, kort sagt förbereda eleverna på en förändrad framtid.

Organisationen ConfeBask har 12 anställda och ser till att näringsliv, skola och myndigheter arbetar tillsammans, mot samma mål. De undersöker noga vilka kompetenser företagen behöver. De har utarbetat ett speciellt lärlingssystem som ska vara flexibelt och individualiserat. Lärlingar får undervisning och praktik med praktiklön (ca 700 Euro/mån).

Det företagen tycker är viktigast när det gäller lärlingar är: personlig attityd, kunskaper och erfarenhet samt språkkunskaper. I den ordningen.

ConfeBask har gjort succé med sitt sätt att revolutionera en del av yrkesutbildningen, och både elever och företag är mycket nöjda.                                                                                                 

På utbildningscentret TKNIKA har man fortbildning för lärare, både när det gäller digitalisering och sätt att lära ut. Man undervisar enbart i projekt, eller challenges som det kallas. I början hade centret svårt att motivera lärare att söka sig dit, men nu är det stor efterfrågan på platserna. 

Två kursdeltagare från Nederländerna berättade om miljösamarbetet mellan vattenbolag, myndigheter och skolor i regionen. Företaget utbildar lärare i olika årskurser.

Vi besökte även ett intelligent hus där solceller och lokala vindkraftverk tillgodosåg huset med energi. Olika anordningar testas på taket och den dagliga energimängden mäts. Eleverna kan se hur mycket mindre CO2 som släppts ut.       

Vårt sista besök var en restaurangskola utanför Bilbao. Skolan serverar 1000 portioner om dagen, både till de egna eleverna, universitetet precis intill och allmänheten. Kvaliteten på maten är hög och yrkesstoltheten lyser. 

All överbliven mat läggs direkt i frysen och forslas sedan dagligen ut till olika hjälporganisationer. Den mat som slängs från tallriken forslas ut till bl a grisfarmar i området. 

Olika färg på förklädena betyder att man kommit olika långt i sin utbildning.

Restaurangskola i Bilbao

I fina restaurangen finns ett interaktivt bord där du kan se vad de olika rätterna innehåller, var köttet kommer ifrån, hur mycket socker det finns i vinet du beställt och mycket annat. 

TCA i Bilbao

Slutsatser efter detta studiebesök är att Baskien ligger i framkant när det gäller utbildning, både när det gäller miljötänk och anställningsbarhet. Baskiska regeringen satsar mycket och framförallt långsiktigt på just yrkesutbildning. Samarbetet mellan olika aktörer, näringsliv och skola, är aktivt och livskraftigt och något vi borde kunna lära oss av. 

Sista dagen bjöd baskiska regeringen oss på ett besök i Guggenheim-museet!