Länk till startsidan

Vikingaskolan

Välkommen till Vikingaskolan! Vikingaskolan är en F–9-skola på Linero i sydöstra Lund.

Enplansbyggnad och skolgård med gungställning och klätterställning.

Fakta om skolan

Årskurs F-9
Antal elever: 570

Stimulerar elevernas intresse och engegemang

På Vikingaskolan arbetar vi tillsammans för att alla elever ska känna sig välkomna och mötas av vänlighet, respekt och tolerans. Det är en skola som visar att det är möjligt att människor från olika delar av världen möts och förenas. Från tidig skolålder skapar vi tillsammans med eleverna en miljö där eleverna trivs, känner sig trygga och som stimulerar deras intresse och engagemang för skolan och skolarbetet. Vi arbetar medvetet för att skapa nära och goda relationer mellan vuxna och elever och ge alla elever de bästa förutsättningarna för att nå så långt som möjligt.

Läslustvecka varje år

Skolan har ett eget tillagningskök. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för att främja läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Varje år erbjuds årskurs vissa klasser ett författarbesök och i slutet av november varje år har hela skolan en läslustvecka med olika aktiviteter såsom exempelvis sagoberättande, teater eller författarbesök.

Skolval till förskoleklass 2022

I år kommer vi inte att erbjuda öppet hus inför val till förskoleklass. Har du frågor om vår verksamhet när du som ska välja skola för ditt barn är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Kate Femø Fondin.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vikingaskolan

Adress: Egils gränd 16, 224 75 Lund

Telefon: 046 - 359 78 31046 - 359 78 32

Karta: Se Vikingaskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Carl Forsblad

Telefon: 046 - 359 78 34

E-post: carl.forsblad@lund.se

Biträdande rektor klass 4-6, fritidshem: Liselott Nilsson

Telefon: 046 - 359 79 88

E-post: liselott.nilsson2@lund.se

Biträdande rektor klass F-3, fritidshem: Kate Femø Fondin

Telefon: 046 - 359 40 64

E-post: kate.femofondin@lund.se

Skoladministratörer

Anna Lindgren
Telefon: 046 -359 78 31

Jennie Hedin
Telefon: 046 - 359 78 32

Elevhälsa

Skolsköterska: Ingrid Edvall
Telefon: 046 - 359 78 37
E-post: ingridelisabet.edvall@lund.se

Skolläkare: Gunilla Stripple
Telefon (tidsbeställning): 046 - 359 78 37

Skolpsykolog: Mathilda Olausson
Telefon: 046 - 359 39 32
E-post: mathilda.olausson@lund.se

Skolkurator: Mimmi Hovstadius
Telefon: 046 - 359 78 39
Epost: mimmi.hovstadius@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Fritidshemsavdelningen för årskurs 4-6 ligger på Linerogården där vi delar lokaler med kultur- och fritidsförvaltningen.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritidshem Vikingaskeppet (förskoleklass)

046-359 70 01
076-620 20 74

Fritidshem Röde orm (årskurs 1)

046-359 78 45
072-991 52 13

Fritidshem Ormsvansen (årskurs 2)

046-359 78 49
073-448 50 33

Mjölner (årskurs 3)

046-359 97 99
072-981 62 02

Mimer (årskurs 4-6)

046-359 38 44
072-987 82 46

Utvecklingsdagar Vikingaskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

10 januari 2022*

7 mars 2022*

25 maj 2022

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Stängda dagar för fritidshemmen

10 januari och 13 juni. Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet har stängt, så kontakta rektor.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?