Länk till startsidan

Emma

Ingressen är den inledande delen av en artikel. Dess uppgift är att sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste, och att locka till läsning av resten av artikeln. I tidningar och tidskrifter är ingressen vanligtvis ett stycke i fet stil mellan rubriken och brödtexten.

Rubrik2

Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter. Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ord.

Länk till extern webbplats

Rubrik3

Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter. Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ord.

Länk till nyhet

Mejla till mig, emma.wolf@lund.se

Ring någon annan på 070-123 456

två män med glasögon och kostym håller en tavla med ett gammalt hus mellan sig.
bildtext kan användas ibland. :)

Rubrik2.2

Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter. Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ord.

Länk till en e-tjänst

Rubrik3

Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter. Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ord.

Länk till fil i arkivet Pdf, 985 kB.

En faktaruta

  • Gör klart din labbsida och skicka länken till Karin när du är klar
  • Prova gärna att kopiera in innehåll, men glöm inte att uppdatera status i Excel-filerna!
  • Prioritera att flytta över era viktigaste (och tillgänglighetsanpassade) filer, de kommer vi i projektet inte kunna stötta med att föra över
  • Sidor som du inte vet hur du ska bygga, skriv en kommentar i Excel-filen så tittar Karin eller Marie på den (skriv också gärna till oss på chatten så att vi vet att du behöver hjälp)

Arbete i hemmet berör många aspekter av arbetsmiljö, bland annat ergonomi, socialt samspel och balansen mellan arbete och fritid.

Inför arbete hemifrån ska din chef göra en riskbedömning tillsammans med skyddsombud. Riskbedömningen ska gås igenom med medarbetarna innan arbetet börjar ske hemifrån.

Chefen har fortsatt huvudansvar för sina medarbetares arbetsmiljö vid arbete i hemmet men du som medarbetare ska delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall.

Arbete i hemmet berör många aspekter av arbetsmiljö, bland annat ergonomi, socialt samspel och balansen mellan arbete och fritid.

Inför arbete hemifrån ska din chef göra en riskbedömning tillsammans med skyddsombud. Riskbedömningen ska gås igenom med medarbetarna innan arbetet börjar ske hemifrån.

Chefen har fortsatt huvudansvar för sina medarbetares arbetsmiljö vid arbete i hemmet men du som medarbetare ska delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall.

Detta är tabellbeskrivningen

rubrik1

rubrik2

rubrik3

och 4

innehåll

cell

innehåll

cell

rad2

kolumn 2

annat

sist

Text

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?