Studiestöd inom kommmunal vuxenutbildning

Du kan söka statligt studiestöd för studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Detta söker du genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Sök studiestöd i god tid. Du behöver inte vänta på ditt antagningsbesked för att göra en ansökan.

Information om studiestöd kan du få från Lunds Vägledningscentrum eller CSN. 

Lunds vägledningscentrum, studie- och yrkesvägledning

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/studiestod