Sfi – Svenska för invandrare

Sfi är en gratis utbildning för dig som är vuxen invandrare och som vill lära dig mer om det svenska samhället och språket.

Lunds kommun erbjuder tre varianter av utbildningen:

  • Sfi 1 kurs A och B är för dig med en kort eller ingen utbildning från hemlandet.
  • Sfi 2 kurs B och C är för dig med 49 års studier i hemlandet.
  • Sfi 3 kurs C och D är för dig med minst 10 års studier i hemlandet.

För mer information om Sfi-kurser kan du vända dig till Komvux i Lunds kommun.

Sfi på Komvux>>

Elever berättar om Sfi

på thai

på svenska

på somaliska

på persiska

på arabiska

på albanska

Faktaansvarig: Komvux, Utbildningsförvaltningen

Informationsfilmer på olika språk

Albanska

Arabiska

Badinani

Persiska

Sorani

Svenska

Thai

Faktaansvarig: Kovux, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Komvux i Lund

Besöksadress: Gastelyckan, Glimmervägen 12: 224 78 Lund
Telefon (växel): 046-359 71 00
Komvux fax: 046-211 07 08
E-post: komvux@lund.se

Receptionens öppettider:
måndag–fredag 08.15–10.15, 10.45–12.45, 13.30–14.15,
tisdag 17–18

Telefontid:
måndag–fredag 9–10
Telefontid SFI: måndag–fredag 13.30–14.30

Elev som ska sjukanmäla sig gör detta direkt till respektive lärare.