Vanliga frågor och svar

Vem kan söka till vuxenutbildningen i Lund?

Du är behörig att söka till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20. Även du som är yngre och som har slutfört gymnasiet, är behörig till kommunal vuxenutbildning. Du som har läst tre år på gymnasiet och har fått ett samlat betygsdokument/studiebevis/utdrag ur betygskatalogen, kan också delta i vuxenutbildning.

Du måste vara folkbokförd i Lunds kommun. Bor du i annan kommun kan du ansöka till en utbildning i Lund genom din hemkommun.

Jag är folkbokförd i annan kommun än Lund. Hur gör jag då?

Är du inte folkbokförd i Lunds kommun vänder du dig till din hemkommun för vägledning, studieplanering och information. Vill du ansöka till en kurs eller utbildning hos vuxenutbildningen i Lund gör du det via vår ansökningssida som du hittar via www.lund.se/vagledningscentrum. När du fullföljt din ansökan får du en kvittens,Skriv ut denna och lämna den till vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande.

Jag vill söka till en yrkesutbildning. Hur gör jag?

För att söka till en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i Lund behöver du göra ett personligt besök på Lunds Vägledningscentrum. Ta med dig betygskopior från din tidigare utbildning.
Ansökan till utbildningen gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning. Se länk på startsidan.
Vi rekommenderar alltid att du gör ett studiebesök hos den som anordnar utbildningen du är intresserad av.

Jag vill söka till Komvux eller Hermods. Hur gör jag?

Ansök genom ansökningssidan. Se länk på startsidan.
Besök Lunds Vägledningscentrum för ett personligt samtal om dina studier samt för att studieplanera.

Jag har inte en fullständig gymnasieutbildning/jag har inte grundläggande behörighet. Hur gör jag?

Det finns alltid möjlighet att ordna din gymnasieutbildning/grundläggande behörighet i efterhand. Beroende på hur gammal din utbildning är och vad det är för utbildning du har, blir tillvägagångssätten och möjligheterna olika för hur du kan göra.
Kontakta Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering utifrån dina förutsättningar.

Jag är inte behörig till den utbildning jag vill söka. Hur gör jag?

Saknar du en kurs för att bli behörig till en utbildning kan du läsa den genom vuxenutbildningen.

Jag behöver höja mitt betygssnitt från gymnasiet. Hur gör jag?

Du kan höja dina betyg genom att göra en prövning. Webbanmälan till prövning gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning. Länk hittar du på startsidan.

Jag behöver en kurs för att få meritpoäng. Hur gör jag?

Du har möjlighet att läsa kurser genom vuxenutbildningen för att få meritpoäng. Du kan även göra prövningar om det passar dig bättre.
Webbanmälan till prövning samt ansökan till kurser gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning.
Länk till ansökningssidan hittar du på startsidan.

Hur går det till att göra en prövning?

När du gör en prövning följer du inte någon undervisning, utan läser in kursen på egen hand. Därefter tenterar du av kursen vid det tillfälle du anmält dig till. Till en del ämnen/kurser tillkommer inlämningsuppgifter före eller efter prövningstillfället. Detta kan till exempel vara laborationer i naturvetenskapliga kurser eller muntlig examination vid språkkurser.
De flesta prövningar äger rum på Hermods lokal i Lund. Det erbjuds prövningstillfällen cirka en gång per månad. Webbanmälan till prövning gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning.
Länk till ansökningssidan hittar du på startsidan.

Behöver jag boka en tid för att träffa en studievägledare?

Du är varmt välkommen till oss på Lunds Vägledningscentrum under vår öppna mottagningstid utan att boka tid.
Se öppettider på startsidan.

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30. Avvikande öppettider under jul och nyår.