Kommunal vuxenutbildning i Lund

Kommunal vuxenutbildning i Lund vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun. Du kan studera SFI - Svenska för invandrare, grundläggande- och gymnasial nivå, yrkesutbildningar, särskild utbildning för vuxna samt söka till betygsprövningar.

SFI - Svenska för invandrare

SFI vänder sig till dig som är 16 år eller äldre, folkbokförd i Lunds kommun samt är ny i Sverige och vill lära dig svenska. Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

För mer information och anmälan till SFI är du välkommen att besöka LundaVälkomsten Vux, Mellanvångsvägen 10 C i Lund.

För att din anmälan till SFI skall kunna behandlas behöver du personligen besöka LundaVälkomsten Vux. För aktuella öppettider se LundaVälkomsten Vux hemsida.

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande kurser vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans utbildningsnivå men är anpassade till dig som är vuxen. Du kan studera svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, geografi, historia, religionskunskap, matematik, biologi, fysik och kemi.

Grundläggande kurser erbjuds som närundervisning och innebär fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux i Lund. Studiestarter sker i januari, mars, augusti och oktober. Du studerar över 20-veckorsperioder.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Gymnasial utbildning för vuxna

Gymnasiala kurser vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

Kurserna motsvarar gymnasieskolans utbildningsnivå men är anpassade till dig som är vuxen. Du kan studera flertalet ämnen och erbjuds som närundervisning samt i distansform.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Komvux

Komvux i Lund kan du studera fristående gymnasiala kurser. Kurserna erbjuds som närundervisning och i distansform och du studerar över 10- eller 20 veckorsperioder.

Närundervisning innebär fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux. De flesta moment består av skriftliga uppgifter, det kan även tillkomma muntliga uppgifter och laborationer.
För Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3, Engelska 5-6 samt Matematik 1-4 ingår även nationellt prov.

Närundervisning startar i januari och augusti och går över en termin (20 veckor). Studietakten avgörs av antalet gymnasiepoäng du studerar under terminen.  

Distansstudier innebär att du studerar via skolans lärplattform Vklass. Möjlighet till handledning med lärare finns på skolan. De flesta moment består av skriftliga uppgifter, det kan även tillkomma muntliga uppgifter och laborationer.
För Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3, Engelska 5-6 samt Matematik 1-4 ingår även nationellt prov.

Vissa moment är obligatoriska och innebär att du ska närvara på Komvux. Du bör ha god datorvana och tillgång till dator med internetanslutning samt god studieteknik och kunna planera ditt arbete självständigt.

Distansstudier startar i januari, mars, augusti och oktober och löper över 10- eller 20 går över en termin. Studietakten avgörs av antalet gymnasiepoäng du studerar under terminen.

För information gällande kurslitteratur kontaktar du Komvux.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Hermods

Hermods kan du studera fristående gymnasiala kurser på distans.
Du styr själv över vilken studietakt du önskar studera och anger detta i din studieplanering. Du kan välja att studera 100%, 50% och 25% studietakt.

Studietakt:

  • 100% (100 poäng = 5 veckor. 50 poäng = 3 veckor.)
  • 50% (100 poäng = 10 veckor. 50 poäng = 5 veckor.)
  • 25% (100 poäng = 20 veckor. 50 poäng = 10 veckor.)

Kursstart sker löpande varje vecka. Du kan påbörja en kurs tidigast tre veckor efter att du har genomfört en komplett webbansökan samt gjort en studieplanering. För att göra en studieplanering kontaktar du Lunds Vägledningscentrum via mail eller telefon.

Distansstudier innebär att du studerar via skolans lärplattform Novo. Du har kontakt med din lärare via lärplattformen. En kurs består av skriftliga uppgifter och avslutas med en muntliga examination som görs digitalt tillsammans med lärare. För Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3, Engelska 5-6 samt Matematik 1-4 ingår även nationellt prov som görs på plats på Hermods i Lund.

Du bör ha god datorvana och tillgång till dator med internetanslutning (samt ljud- och kameraupptagning för den muntliga examinationen) samt god studieteknik och kunna planera ditt arbete självständigt.

Du finner kurslitteraturlista för Hermodsstudier här.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Gymnasial yrkesutbildning

Gymnasiala yrkesutbildningar vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

Utbildningarna motsvarar gymnasieskolans utbildningsnivå men är anpassade till dig som är vuxen.

Vuxenutbildningen i Lund erbjuder yrkesutbildningar inom olika områden. De flesta yrkesutbildningar erbjuds som närundervisning, ett fåtal erbjuds även på distans. 

Utbildningarna startar i januari, mars, augusti och oktober. Studierna bedrivs på heltid och är ca 1 - 1 1/2 år lång. Utbildningen bygger på en teoretisk grund och kombinerar detta med praktiska inslag. I utbildningen ingår även APL, arbetsplatsförlagt lärande, som du genomför på en arbetsplats.

För att en webbansökan till en yrkesutbildning skall behandlas behöver du kontakta Lunds Vägledninsgcentrum via mail eller telefon alternativt besöka oss under våra besökstider. Till besöket behöver du ta med dina betyg från gymnasiet samt eventeull eftergymnasial utbildning och ett personligt brev där du motiverar valet till din ansökan.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Särskild utbildning för vuxna

Utbildningen vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun samt har en funktionsvariation, medfödd eller förvärvad hjärnskada.
Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

Du studerar på Komvux i Lund i en mindre grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare. Undervisningen är individuellt anpassad och en studieplan upprättas tillsammans med lärare.

Du kan inkomma med din ansökan när som helst. Komvux kontaktar dig så snart de har plats i en lämplig grupp.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare Anya Pålsson på Komvux, Lund.

Prövning
Du kan genomföra en betygsprövning i Lunds kommun oavsett folkbokföringsort. En avgift om 500 kronor tas ut i anslutning till ansökan (gäller ej vid F-prövning).

Prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt betyg, för att få meritpoäng eller erhålla betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat. När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand utifrån instruktioner och gör ett slutprov i kursen och erhåller betyg utifrån kunskapsnivå. Vissa prövningar innehåller hemuppgifter/laborationer som ska göras i anslutning till prövningstillfället.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.