Studiestartsstöd

Med studiestartsstödet kan du som är arbetssökande komma igång med dina studier och på så sätt närma dig arbetsmarknaden.

Studiestartsstöd

Stödet vänder sig till för dig som har en kort tidigare utbildningsbakgrund och som har ett behov av utbildning på grundskole- eller gymnasial nivå för att kunna etablera dig på arbetsmarknaden.

I första hand bedömer din hemkommun om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet enligt förordningen (2017:532) om studiestartstöd. Uppfyller du kraven erbjuder kommunen dig att planera dina studier samt att ansöka om studiestartsstödet.

Din ansökan skickas av kommunen till CSN för vidare behandling och slutgiltigt beslut. Studiestartsstöd lämnas, i den mån det finns tillgång på medel, i den ordning som ansökningarna kommer in till CSN. Du erhåller besked om beslut för din ansökan från CSN.

Du kan läsa mer om Studiestartstöd via CSN hemsida.

Villkor för att få studiestartsstöd

Du behöver uppfylla följande krav för att vara behörig att söka Studiestartsstöd:

  • Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
  • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under minst sex månader de senaste tolv månader närmast dagen före din ansökan inkommer till CSN.
  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • Du har inte haft studiemedel de senaste tre åren.
  • Du måste studera minst 50 procent studietakt i minst tre veckor.

Uppfyller du ovan angivna krav, är folkbokförd i Lunds kommun samt är intresserad av att söka Studiestartstöd kontaktar du Eva Ewetz via mail för att boka en tid för planering av studier samt en eventuell ansökan.
Mail: eva.ewetz@lund.se

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.