Prövningar

Prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt betyg, för att få meritpoäng eller betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat. Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Prövningsupplägg

 • Endast folkbokförda i Lunds kommun kommer att erbjudas prövning i period 3:
  Med anledning av covid-19 och de rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken för att hålla nere smittspridningen av covid-19 som fortfarande finns, kommer endast personer som är folkbokförda i Lunds kommun att erbjudas prövning. Beslutet är kopplat till folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tills annan information ges. Personer från andra kommuner hänvisas till sin hemkommun.
  Betyg i kurser som genomförs i prövningsperiod 3 kommer inte kunna registreras till sista kompletteringsdag, 5/7, för höstterminens kursstart vid universitet/högskola.

Lunds vuxenutbildning erbjuder fyra ordinarie prövningsperioder och en sommarperiod under ett år.
En ordinarie prövningsperiod består av tre veckor och sommarperioden av en vecka. Under perioden erbjuds prövningar i olika kurser under olika dagar.

Du kan söka maximalt två olika kurser under en och samma prövningsperiod. Det går enbart att välja en kurs per prövningsdatum.

Vad innebär en prövning?

Prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt godkänt betyg, erhålla meritpoäng eller betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat. 

När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan studerar kursen på egen hand och gör ett slutprov i kursen. Slutprovet kan innebära både skriftliga och muntliga delar. Vissa prövningar innehåller även hemuppgifter/laborationer som ska göras i anslutning till prövningstillfället.

Cirka tre veckor innan prövningstillfälle sänder Hermods ett mail till dig med information gällande kurslitteratur och läshänvisningar, instruktioner om eventuella uppgifter/laborationer du skall förbereda inför prövningstillfället samt information om datum, tid och platsangivelse för prövningstillfället.

Skolverkets information om prövningar:
Prövningar

Skolverkets information om centralt innehåll och kunskapskrav i en kurs:
Gymnasial nivå

Hermods kurslitteraturlista:
Kurslitteraturlista

Hermods information om prövningar:
Prövningar

Var och när sker prövningar?

Lunds vuxenutbildning har avtal med Hermods när det gäller de flesta prövningar. 
Prövningar genomförs på plats i Lund och Hermods meddelar adress cirka tre veckor innan prövningstillfälle. En prövning genomförs på avsatt dag enligt nedan schema. Tiden för en prövning är förlagt till kl. 15.45-21.00.
För överblick vilka veckor och datum en prövningsperiod och prövningstillfällen infaller finns detta via sidan för kursutbud för kommunal vuxenutbildning i Lund:
Utbud kommunal vuxenutbildning i Lund

Under rådande situation med Covid-19 behöver utbildningsanordnare eventuellt justera tid, datum och plats för prövningstillfälle för att uppfylla krav och restriktioner från myndigheter. Utbildningsanordnare ansvarar för att informera den sökande inför prövningstillfälle om aktuell tid, plats och datum för genomförande.

Översikt av prövningsschemat för ordinarie period 1, 2, 4 och 5

Vecka 1

 • Måndag: Svenska som andraspråk och Gymnasiearbetet.
 • Tisdag: Svenska som andraspråk.
 • Onsdag: Engelska och Svenska.
 • Torsdag: Engelska.

Vecka 2

 • Måndag: Fysik och Moderna språk.
 • Tisdag: Kemi och Naturkunskap.
 • Onsdag: Biologi och Matematik.
 • Torsdag: Matematik.

Vecka 3

 • Måndag: Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap.
 • Tisdag: Övriga ämnen (se ansökningssidan).

Prövningsschema för sommarperiod (prövningsperiod 3)

Vecka 1

 • Måndag: Svenska som andraspråk.
 • Tisdag: Engelska och Svenska.
 • Onsdag: Fysik och Matematik.

Hur ansöker jag om en prövning?

Du behöver göra en webbansökan till en prövning på Lunds vuxenutbildnings ansökningssida. Instruktioner hur du gör din webbansökan:
Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund

Du kan söka maximalt två olika kurser under en och samma prövningsperiod. Det går enbart att välja en kurs per prövningsdatum/dag.
För att ansökan ska vara komplett behöver du senast sista ansökningsdag bifoga betalningsbekräftelse/kvittens på inbetald prövningsavgift eller betyg som påvisar IG/F i kursen till din ansökan. Innan du gör ansökan behöver du ta reda på om du ska betala för prövningen eller inte.

I följande fall är en prövning gratis:

 • Om du har betyg IG/F i kursen.
 • Om du har gått ett yrkesprogram (GY11) och saknar grundläggande behörighet, dvs att du saknar kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

I följande fall kostar det 500 kronor per kurs:
En anmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället. Avgiften kan ej nyttjas vid ett senare tillfälle vid återbud eller uteblivande från ordinarie prövningstillfället.

 • Om du inte har läst kursen tidigare
 • Om du har ett streck (-) i kursen.
 • Om du har ett godkänt betyg i kursen.
 • Om du studerar kursen och samtidigt önskar söka till ett prövningstillfälle i samma kurs men betyg inte hinner registreras innan sista anmälningsdag till prövningen (läraren har tre veckor på sig att sätta betyget efter avslutad kurs). Skulle du få underkänt betyg i kursen du studerat betalas prövningsavgiften tillbaka till dig.
  Kontakta antagningsenheten för vuxenutbildningen i Lund för återbetalning. I mailet behöver du ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.
  Antagningsenheten vuxenutbildningen i Lund
 • Om du anmäler dig till två efterföljande prövningstillfällen i samma kurs behöver du alltid betala för det andra prövningstillfället om betyget från den första prövningen inte hinner registreras innan sista anmälningsdag till den andra prövningen (läraren har tre veckor på sig att sätta betyget efter avslutad prövning).
  Skulle du få underkänt betyg i kursen vid första prövningstillfället återbetalas prövningsavgiften till dig.
  Kontakta antagningsenheten för vuxenutbildningen i Lund för återbetalning. I mailet behöver du ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.
  Antagningsenheten vuxenutbildningen i Lund

Inkommer du med en komplett ansökan, enligt instruktioner, senast sista ansökningsdag är du garanterad att få genomföra prövning/ar för den/de kurs/er du ansökt till. Inget urval görs.

Hur gör jag inbetalning?

 • Inbetalningen gör du via din bank till Bankgiro 991-1355.
 • I meddelandefältet på inbetalningen skriver du: 3582.3399.4716 samt kurs, namn och personnummer på den som ska genomföra prövningen.
 • När betalningen är genomförd (detta brukar ta några bankdagar) tar du fram betalningsbekräftelse/kvittens alternativt tar en skärmdump på inbetalningen från din bank och bifogar till webbansökan.
  Observera att kvittensen ska visa att betalningen är genomförd - endast signerad kvittens/kvittens på kommande betalning godkännes inte.

Hur bifogar jag dokument till ansökan i efterhand?

Viktigt att tänka på!

 • En anmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.
 • Anmälningsavgift kan inte nyttjas till ett senare tillfälle om återbud eller uteblivande från ordinarie prövningstillfället sker.
 • En ansökan till en prövning och/eller betalning kan inte bytas till en annan kurs eller till ett annat prövningsdatum än ansökan anger.
 • Får du förhinder måste du senast en vecka innan prövningstillfället avboka din prövning genom att kontakta Hermods via mail. 
  Hermods.
  Om du vid tre tillfällen inte kommer till ett sökt prövningstillfälle och inte meddelar förhinder i tid har antagningschefen beslutat att du inte beviljas prövning i kursen under tre månader framöver. 
 • Du behöver inte ha godkänt i underliggande kurs för att få göra prövning.