För dig som saknar grundläggande behörighet

Saknar du en komplett examen eller påbörjade du inte gymnasiet? Du som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun läsa in eller komplettera din gymnasiekompetens genom kommunal vuxenutbildning.

Hur kan jag nå grundläggande behörighet?

Du kan erhålla grundläggande behörighet på olika sätt, antingen genom en komplett examen från gymnasieskolan eller genom kommunal vuxenutbildning, via Folkhögskola eller Reell kompetens.

Du kan läsa mer om Behörighetsgivande/Allmän kurs på Folhögskola här.
Du kan läsa mer om vad som krävs för att söka på Reell kompetens här.

Vad krävs för att nå grundläggande behörighet genom kommunal vuxenutbildning?

En Gymnasieexamen med högskoleförberedande status utfärdad från kommunal vuxenutbildning skall innehålla följande:

 • Sammanlagt 2400 gymnasiepoäng.
 • Samt följande kurser:
  • Svenska 1, 2, 3 (Kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Engelska 5, 6 (Kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Matematik 1 a/b/c (högre nivå på Matematik kan fordras beroende på val av programinriktning. Kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Historia 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
  • Naturkunskap 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
   Naturkunskap kan ersättas av betyg i Biologi 1, Fysik 1a samt Kemi 1.
  • Religionskunskap 1.
  • Samhällskunskap 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
  • Gymnasiearbete inom vald programinriktning (Kursbetygen måste vara godkänt).
 • Övriga kurser skall till övervägande del ingå i vald programinriktning.
 • Idrott och Hälsa 1 får ej ingå i en Gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning.
 • Du kan läsa mer kring regelverket för Gymnasieexamen via Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, Kap. 4 § 14-19.

Ett Slutbetyg utfärdat från kommunal vuxenutbildning kan utfärdas till dig som har erhållit betyg satta innan 1 juli 2012 i betygssystemet GY2000. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. 
Ett Slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2020. Läs mer om regeringens beslut här.

Ett Slutbetyg skall innehålla följande:

 • Sammanlagt 2350 gymnasiepoäng varav minst 2250 poäng måste vara godkända.
 • Samt följande kärnämneskurser:
  • Svenska A och B (eller 1 och 2. Kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Engelska A (eller 5. Kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Matematik A (eller 1 a/b/c. Kursbetygen måste vara lägst godkänt). 
  • Naturkunskap A (eller 1a1).
  • Religionskunskap A (eller 1).
  • Samhällskunskap A (eller 1b).
 • Övriga kurser har du möjlighet att välja fritt utifrån kursutbud som erbjuds genom kommunal vuxenutbildning i Lund
 • Estetisk Verksamhet och Idrott och Hälsa A får ej ingå i ett Slutbetyg utfärdat från kommunal vuxenutbildning.

Hur kan jag studera kommunal vuxenutbildning för att erhålla grundläggande behörighet?

Det finns olika sätt för dig att nå grundläggande behörighet genom kommunal vuxenutbildning. Du kan studera en teoretisk inriktning genom att plocka ihop ett kurspaket via Komvux och Hermods som utbildningsanordnare. Du kan även kombinera en yrkesutbildning med ett teoretiskt kärnpaketet av kurser som du studerar via Komvux och Hermods.


Kontakta gärna Lunds Vägledninsgcentrum för att diskutera olika alternativ samt planering av dina studier.

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.