Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund

Kommunal vuxenutbildning i Lund vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun.

Såhär ansöker du till kommunal vuxenutbildning i Lund

 1. Börja med att skapa ett konto till ansökningssidan om du inte har gjort detta tidigare.
 2. Logga in till ansökningssidan.
  Användarnamn är ditt eget personnummer, 10 siffror samt lösenordet du valde när du skapade kontot.
 3. Klicka på länken för Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund.
 4. I menyfliken till vänster finner du kursutbud. Välj först utbildningsnivå, sedan utbildningsanordnare och därefter studieperioder samt eventuellt studieform.
 5. Välj den kurs/yrkesutbildning du vill söka samt genom att klicka på knappen Välj.
 6. Klicka på Gå vidare.
 7. Fyll i efterfrågad information om utbildningsbakgrund, syfte, motivering och mål med studierna.
 8. Kontrollera att din kontaktuppgifter stämmer.
 9. Under fliken Bifoga dokument laddar du upp följande underlag: *
 10. Kontrollera att sammanställningen av din ansökan stämmer.
 11. Markera rutan gällande att du har tagit del av antagningsregler.
 12. Klicka på Skicka in.

*Underlag:

 • SFI (gäller enbart om du ej har högre utbildning. Fordras ej om du studerat SFI på Komvux i Lund).
 • Grundskolebetyg (gäller enbart om du ej har högre utbildning).
 • Gymnasiebetyg (gäller enbart dig som studerat friskola eller i en annan kommun än Lund alternativt om du har betygsunderlag daterat 2010 eller tidigare).
 • Eventuella eftergymnasiala kurser/utbildning.
 • Bedömning av UHR gällande utländska betyg.
 • Betalningsbekräftelse/kvittens (gäller enbart om du söker en prövning).
  Läs mer om när avgift tas ut för ett prövningstillfälle

För att en ansökan till Hermods distansstudier skall kunna behandlas av antagningsenheten behöver du komplettera webbansökan med en studieplanering som du sänder till Lunds Vägledningscentrum (studieplan kan du erhålla via mail).

För att en ansökan till en yrkesutbildning skall behandlas av antagningsenheten behöver du kontakta Lunds Vägledningscentrum via telefon eller under våra besökstider.
Inför kontakt med Lunds Vägledningscentrum behöver du ha tillgång till dina betygsdokument samt förbereda ett personligt brev där följande framgår:

 • Berättar kortfattat om dig själv och vad du gör i nuläge.
 • Beskriv din utbildningsbakgrund och eventuell arbetslivserfarenhet.
 • Motivera din ansökan och val av studier.
  Önskar du byta studieinriktning och yrkesval (om du har en tidigare avslutad utbildning) skall detta framgå.

Ansökningstider

Ansökningstider finner du på ansökningssidan. En ansökan behöver vara komplett senast sista ansökningsdag.

Är jag antagen?

Du finner statusen på din ansökan när du loggar in på ansökningssidan under fliken Studieplan. Här finner du information om betydelsen av statusen på din ansökan.
Har du frågor gällande statusen på din ansökan kontaktar du antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund.

Skyddade personuppgifter

Söker du via webben kommer dina personuppgifter att registreras i ansökningssystemet utan att sekretessmarkeras.

Om du har skyddade personuppgifter måste du besök Lunds Vägledningscentrum under besökstider för att fylla i en manuell ansökan till kommunal vuxenutbildning.
Till besöket behöver du ta med betygsunderlag från tidigare utbildning.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30. Avvikande öppettider under jul och nyår.