Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare, samt är folkbokförd i Lunds kommun. Även du som är yngre än 20 år är behörig till kommunal vuxenutbildning om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor. Enligt beslut i Utbildningsnämnden anses även du som är yngre än 20 år, är folkbokförd i Lunds kommun, har ett svenskt personnummer alternativt samordningsnummer och varit inskriven i gymnasieskolan hela eller delar av läsåret 2020/2021 men inte slutfört din gymnasieutbildning behörig till kommunal vuxenutbildning under perioden 1 juni 2021-30 maj 2022.

Så här söker du till kommunal vuxenutbildning i Lund

 1. Logga in till ansökningssidan. (Har du skyddade personuppgifter skall du inte ansöka digitalt. Se information under rubrik längre ner på sidan hur du går tillväga för att ansöka).

  Logga in med e-legitimation för att ansöka
  Logga in med personuppgifter för att ansöka 
  Användarnamn är ditt eget personnummer, 10 siffror, samt lösenordet du valde när du skapade kontot.
  Är det första gången du söker behöver du skapa ett konto om du vill logga in med personuppgifter.
  Skapa ditt konto
 2. Klicka på länken för Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund.
 3. I menyfliken till vänster finner du kursutbud. Välj först utbildningsnivå, sedan utbildningsanordnare och därefter studieperioder samt eventuellt studieform.
 4. Välj den kurs/yrkesutbildning du vill söka samt genom att klicka på knappen Välj.
 5. Klicka på Gå vidare.
 6. Fyll i efterfrågad information om utbildningsbakgrund, syfte, motivering och mål med studierna.
 7. Kontrollera att din kontaktuppgifter stämmer.
 8. Under fliken Bifoga dokument laddar du upp följande underlag som listas här nedanför. 
 9. Kontrollera att sammanställningen av din ansökan stämmer.
 10. Markera rutan gällande att du har tagit del av antagningsregler.
 11. Klicka på Skicka in.
 12. Söker du en yrkesutbildning behöver din webbansökan kompletteras med ett vägledningssamtal med karriärvägledare på Lunds Vägledningscentrum för att ansökan skall behandlas av antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. Se information under rubriker längre ner på sidan vad som krävs för att din ansökan skall vara komplett.

Underlag som ska bifogas till din ansökan

 • SFI (gäller enbart om du ej har högre utbildning. Fordras ej om du studerat SFI på Komvux i Lund).
 • Grundskolebetyg (gäller enbart om du ej har högre utbildning).
 • Gymnasiebetyg (gäller enbart dig som studerat friskola eller i en annan kommun än Lund alternativt om du har betygsunderlag daterat 2010 eller tidigare).
 • Eventuella eftergymnasiala kurser/utbildning.
 • Utländska betygsunderlag översatta till svenska eller engelska samt eventuell bedömning av UHR.
 • Betalningsbekräftelse/kvittens (gäller enbart om du söker en prövning).
  Läs mer om när avgift tas ut för ett prövningstillfälle

Yrkesutbildning

För att en ansökan till en yrkesutbildning ska behandlas av antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning behöver du kontakta karriärvägledare på Lunds Vägledningscentrum för ett vägledningssamtal. I samtalet diskuterar vi din tidigare utbildningsbakgrund, eventuell arbetslivserfarenhet samt ambitioner för vidare yrkesliv. Vi diskuterar även syftet med din ansökan och hur det är kopplat till dina ambitioner och karriärmål.
Inför kontakt med Lunds Vägledningscentrum behöver du ha tillgång till dina betygsdokument från tidigare högst slutförda studier på grundskolenivå eller gymnasial nivå samt eventuella eftergymnasiala studier.
Du är välkommen att kontakta Lunds Vägledningscentrum under telefontider.

Hermods distansstudier

För att en ansökan till Hermods distansstudier ska kunna behandlas av antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund behöver du ange syftet med studierna, önskad studietakt samt önskat startdatum i din webbansökan.
Du kan påörja en kurs tidigast en måndag tre veckor efter att du genomfört en komplett webbansökan.

 • Studietakt:
  • 100% (100 poäng = 5 veckor. 50 poäng = 2 veckor.)
  • 75% (100 poäng = 6 veckor. 50 poäng = 3 veckor.)
  • 50% (100 poäng = 10 veckor. 50 poäng = 5 veckor.)
  • 25% (100 poäng = 20 veckor. 50 poäng = 10 veckor.)
 • Startdatum: En måndag om tidigast tre veckor.
 • Syfte med studier. Krävs kursen/kurserna för särskild behörighet till vidare studier skall detta framgå samt länkhänvisning till vilken utbildning/kurs du ämnar söka.

Din ansökan behöver vara komplett (webbansökan med eventuella bifogade betygshandlingar samt angivet syftet med studierna, önskad studietakt samt startdatum) senast tre veckor innan önskad kursstart.

Ansökningstider

Ansökningstider finner du på ansökningssidan. En ansökan behöver vara komplett senast sista ansökningsdag.
Ansökningstider

Är jag antagen?

Du finner statusen på din ansökan när du loggar in på ansökningssidan under fliken Studieplan. Du finner information om betydelsen av statusen på din ansökan via nedan länk.
Förklaring till statusen på en ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund

Har du frågor gällande statusen på din ansökan kontaktar du antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. I mejlet behöver du ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.
Antagningsenheten kommunal vuxenutbildning i Lund


Har du frågor om antagningsbesked kontaktar du administratörer inom vuxenutbildningen i Lund.
Administratörer inom vuxenutbildningen i Lund

För dig med skyddade personuppgifter

Söker du via webben kommer dina personuppgifter att registreras i ansökningssystemet utan att sekretessmarkeras.

Om du har skyddade personuppgifter fyller du i dokumentet Kursansökan skyddade personuppgifter.
Lämna in kompletta ansökningshandlingar (ansökningsblankett/er samt betygsunderlag) i dubbla kuvert till receptionist på Utbildningsförvaltningen i Lund (Stora Södergatan 47, vån 2).
Du kan även skicka kompletta ansökningshandlingar (ansökningsblankett/er samt betygsunderlag) till antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund.
Vi rekommenderar att du skickar ansökningshandlingar i dubbla kuvert till:
Utbildningsförvaltningen, Antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund
Box 41
Stora Södergatan 47
221 00 Lund

Viktigt att tänka på

 • Ej kompletta ansökningar behandlas ej.