Studera inom Vuxenutbildningen i Lund

 

Utbildningsinformation

Vuxenutbildningen i Lund erbjuder ett brett utbud av studiemöjligheter som vi hoppas ska passa dig.

Svenska för invandrare (SFI)

SFI är en utbildning i svenska för vuxna invandrare.

Plats: Komvux
Du ansöker på Lunds Vägledningscentrum eller Komvux.

Fler alternativa vägar för SFI med bland annat yrkesinriktning hittar du på Yrkes SFI Skåne. www.yrkessfiskane.se

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans utbildningsnivå, men är anpassade till dig som är vuxen. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. De grundläggande kurserna sträcker sig över en hel termin, och innebär att du har fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux i Lund. Studiestarter sker i januari och augusti samt kontinuerligt under terminen i mån av plats.

Länk till ansökningssidan hittar du längst ner på sidan. Efter du har ansökt, måste du besöka Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering.

Särskild utbildning för vuxna

Vänder sig till vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.
Plats: Komvux

Fristående gymnasiekurser på Komvux och Hermods

Hermods

Vuxenutbildningen i Lund har samarbete med Hermods gällande gymnasiala kurser på distans.

Länk till ansökningssidan hittar du längst ner på sidan. Efter att du har ansökt besöker du Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering.

Tidigaste kursstart är tre veckor efter att du har skickat in en komplett ansökan och gjort en studieplanering. Du har kontakt med din lärare via internet. Det kräver att du har datorvana och tillgång till dator med internetanslutning.

Du har även möjlighet till personlig handledning i matematik och No-ämnen på Traktorvägen 6B i Lund. Handledning kan du få under tiderna:

 • Måndagar: 13-16
 • Tisdagar: 17-21
 • Torsdagar: 1012 & 1720

Önskar du handledning i andra ämnen kan du boka en tid för det. Tänk på att handledningstiderna kan vara begränsade under semestertider.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum för mer information.

Komvux

På Komvux kan du läsa gymnasiala kurser antingen schemabundet eller flexibelt.

Schemabundna studier innebär att du har fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux i Lund. De schemabundna kurserna sträcker sig över en hel termin. Läser du på heltid innebär det att du läser flera kurser parrallet under terminen. Studiestart i januari och augusti.

Flexibla studier innebär att du läser det mesta av kursen på egen hand, men har tillgång till lärarhandledning på Komvux vid ett eller flera tillfällen i veckan. Det krävs att du har god datorvana och tillgång till dator med internetanslutning. Samtliga prov under kursen gör du på Komvux. Det finns ett flertal studiestarter varje termin. Du måste ansöka senast tre veckor innan önskad kursstart.

Länk till ansökningssidan hittar du längst ner på sidan. När du har ansökt besöker du Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum om du har några frågor eller vill ha mer information. 

Gymnasial yrkesutbildning

Inom vuxenutbildningen i Lund kan du läsa en gymnasial yrkesutbildning inom en rad olika områden. En yrkesutbildning ger dig kunskaper och färdigheter så att du kan arbeta inom ett särskilt yrke. Utbildningstiden varierar och praktik kan ingå.

Länk till ansökningssidan hittar du längst ner på sidan. Därefter besöker du Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering. För att vi ska behandla din ansökan, måste du besöka Lunds Vägledningscentrum.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Utbildningsutbud

Här kan du se Lunds vuxenutbildnings utbud av kurser och yrkesutbildningar. Om du vill ansöka till en utbildning eller kurs, behöver du ordna inloggningsuppgifter.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Vem är behörig att läsa en vuxenutbildning?

Du är behörig att söka till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20. Även du som är yngre och som har slutfört gymnasiet är behörig till kommunal vuxenutbildning.

Du som har läst tre år på gymnasiet och har fått ett samlat betygsdokument/studiebevis/utdrag ur betygskatalogen kan om särskilda skäl finns också delta i vuxenutbildning.

Tänk på detta när du ansöker

Inför dina studier inom vuxenutbildningen ska du som bor i Lunds kommun besöka Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering. Detta krävs för att din ansökan ska bli behandlad. Din ansökan måste vara komplett vid sista ansökningsdatum. Detta innebär att du måste lämna in kopior från tidigare utbildningar samt ha gjort en studieplanering/besökt Lunds Vägledningscentrum innan sista ansökningsdatum.

För aktuella startdatum och ansökningstider, se ansökningssidan. Länk hittar du längst ner på sidan.

Du som är folkbokförd i annan kommun ska skriva ut din ansökan och skicka till din hemkommun för godkännande. Du som inom kort kommer att flytta till Lund måste skicka in ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Lund innan din ansökan behandlas.

Du som funderar på en yrkesutbildning, utnyttja möjligheten att göra ett studiebesök hos utbildningsanordnaren i samband med din ansökan! Då kan du förvissa dig om att utbildningen har det innehåll som du förväntar dig och få en närmare presentation av utbildningens upplägg och studieformer.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för mer information och vägledning i samband med din ansökan!

Information till dig som har skyddade personuppgifter

Söker du via webben kommer dina skyddade personuppgifter att registreras i ansökningssystemet utan att sekretessmarkeras.

Om du har skyddade personuppgifter, kontakta eller besök Lunds Vägledningscentrum för att fylla i en pappersansökan och få mer information.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

För att din ansökan ska kunna behandlas ska den vara komplett. Du måste lämna in betyg från tidigare utbildning samt besöka Lunds Vägledningscentrum personligen.

Alla behöriga sökande kan inte erbjudas plats inom den kommunala vuxenutbildningen i Lund på grund av begränsade ekonomiska resurser. Om det är fler sökande än det finns plats för, görs ett urval utifrån gällande prioriteringar. Den person med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre utbildning enligt 3 kap. 7 § i förordningen om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1108)

Genom att logga in på ansökningssidan på "min studieplan" kan du följa hanteringen av din ansökan.

De följande statusarna innebär:

 • Behörig - du är behörig till sökt kurs/er, utbildning.
 • Ej behörig - du är inte behörig till sökt kurs/er, utbildning.
 • Komplettering - din ansökan är inte fullständig. Läs igenom ansökningsanvisningarna igen och komplettera med de uppgifter som saknas.
 • Annan kommun - du är folkbokförd i annan kommun än Lund, lämna din ansökan till din hemkommun för beviljande.
  Behövs INTE om du har anmält dig till en prövning.
 • Ej prioriterad - du är inte prioriterad till kurs/er, utbildning på grund av begränsade ekonomiska resurser.
 • Ej beviljad - du är inte beviljad till sökt kurs/er.
 • Beviljad - Lunds kommun har beviljat din ansökan om kurs/er, utbildning. Intagningsbesked från utbildningsanordnaren kommer att skickas ut.
 • Intagen - du får inom kort ett intagningsbesked från utbildningsanordnaren.
 • Startar ej - sökt kurs/er, utbildning startar ej. Kontakta Lunds Vägledningscentrum för ny studieplanering.
 • Ej komplett - din prövningsansökan är inte komplett. Betyg och/eller betalning/kvitto saknades vid sista ansökningsdatum.

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Vem kan söka studiestöd?

När du studerar inom den kommunala vuxenutbildningen kan du söka statligt studiestöd. Detta gäller samtliga utbildningar med undantag av SFI, svenska för invandrare.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du ansöka om Studiemedel.
Ansökan sker online på CSN:s hemsida. (Se länk nedan.)

Du som är yngre har möjlighet att få samma studiebidrag (studiehjälp) som i gymnasieskolan, under förutsättning av att du studerar på heltid.

Att tänka på innan du ansöker

För heltidsstudier krävs att du läser minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Innan du ansöker om studiemedel behöver du veta vilken studieperiod som utbildningen går och hur många gymnasiepoäng den omfattar.

Ansök i god tid! Du behöver inte vänta på antagningsbesked från utbildningen innan du söker.

Aktuella belopp för bidrag, lån, tilläggsbidrag för barn m.m. hittar du på CSN:s webbplats.

Kontakta oss

Allmän information om studiestöd inför dina studier kan du få på Lunds Vägledningscentrum.

Är du redan studerande inom vuxenutbildningen i Lund och har frågor om ditt studiemedel? Kontakta Anneli Svensson på telefon 046-359 70 52 eller via e-post, anneli.svensson@lund.se.

För mer specifika frågor, kontakta CSN på telefon 0771-276 00 eller via e-postformulär på deras webbplats.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Prövningar i gymnasiekurser

Prövningar är till för dig som behöver höja ditt betyg, skaffa meritpoäng eller för att få betyg i en kurs som du tidigare inte har läst. När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand. Lunds vuxenutbildning har samarbete med Hermods när det gäller de flesta prövningar.

Hur ansöker jag om en prövning?

Du ansöker om prövning på vuxenutbildningens ansökningssida. Se länk nedan.

Din ansökan ska vara komplett med webbansökan och betyg samt eventuell inbetalning, vid sista ansökningsdatum.

I vissa fall kostar det 500 kr att göra en prövning inom vuxenutbildningen i Lund. Tänk på att anmälan är bindande och att prövningsavgiften INTE betalas tillbaka. Inbetalningen görs på Bankgiro 991-1355. I meddelandefältet på inbetalningen skriver du: 3582.3399.4716 samt kurs, namn och personnummer på den person som prövningen gäller. Bifoga kvittot med din anmälan.

Observera att kvittot ska visa att betalningen är utförd  endast signerat kvitto godkännes ej.

I följande fall tas ingen avgift ut:

 • Om du har ett IG/F i kursen.
 • Om du behöver en "rättighetskurs" för grundläggande behörighet, det vill säga kurser som ingått i yrkesprogram i Gy11. Alltså Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

Om du nyligen har gjort en prövning eller läser hela kursen, men du har inte fått betyg än, behöver du betala avgiften på 500 kr. Om du skulle få ett IG i kursen före prövningstillfället, betalar vi tillbaka avgiften till dig.

Prövningstillfällen under 2017
Vecka 16 - sista anmälningsdag 24/3
Vecka 19 - sista anmälningsdag 14/4 
Vecka 23 - sista anmälningsdag 12/5
Vecka 33 - sista anmälningsdag 30/6
Vecka 37 - sista anmälningsdag 18/8
Vecka 41 - sista anmälningsdag 15/9
Vecka 45 - sista anmälningsdag 13/10
Vecka 49 - sista anmälningsdag 10/11

För mer information  besök Lunds Vägledningscentrum.

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Den 1 juli 2012 infördes i vuxenutbildningen ett nytt kurssystem, nytt betygssystem och nya regler för examina. Detta är en anpassning till den nya gymnasieskola som infördes hösten 2011.

Betygsskalan omfattar sex betygsteg: A, B, C, D, E och F, där F är underkänt och A det högsta betyget.

Gymnasieexamen kan erhållas som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, där den sistnämnda ger grundläggande behörighet för högskolestudier. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng.

Slutbetyg, enligt den tidigare ordningen, kan fortfarande i vissa fall utfärdas, dock inte senare än 1 januari 2020.

Du som studerar för att få en fullständig gymnasieutbildning, det vill säga Gymnasieexamen alternativt Slutbetyg, bör i god tid kontakta Vägledningscentrum för planering av aktuella kurser.

Kontakta oss för mer information i betygsfrågor!

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Lunds vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se 

Besök drop-in: Måndagar 13–18, tisdagar och torsdagar 10–12, onsdagar och fredagar 10.00-15.00
Telefontider: Tisdag–fredag, 08.30–09.30
Chattider: Tisdag och torsdag 14.00-16.00