Personal

Chef

Ingela Arheden
Telefon: 046-359 70 31
E-post: ingela.arheden@lund.se


Samordnare/Karriärvägledare

Louise Lühr
Telefon: 046-359 74 98 
E-post: vagledningscentrum@lund.se  


Kommunala Aktivitetsansvaret

Annika Nelllhov
E-post: annika.nellhov@lund.se


Karriärvägledare

Marita Lind 
E-post: vagledningscentrum@lund.se


Karriärvägledare

Alexandra Odenmar Engvall 
E-post: vagledningscentrum@lund.se


Karriärvägledare

Ann-Christine Sprinchorn 
E-post: vagledningscentrum@lund.se


Karriärvägledare

Sólveig Fridriksdóttir
E-post: vagledningscentrum@lund.se


Karriärvägledare

Solle Lilienberg
E-post: vagledningscentrum@lund.se


Karriärvägledare

Annica Westford
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Lunds vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se 

Besök drop-in: Måndagar 13–18, tisdagar och torsdagar 10–12, onsdagar och fredagar 10.0015.00
Telefontider: Tisdag–fredag, 08.30–09.30
Chattider: Tisdag och torsdag 14.0016.00