Studie- och yrkesvägledning

Välkommen till oss på Lunds Vägledningscentrum. Vi erbjuder kostnadsfri och oberoende studie- och karriärvägledning och vänder oss till dig som som är 20 år och äldre och är folkbokförd i Lunds kommun.

Lunds Vägledningscentrum

Nyheter

 • Lunds Vägledningscentrums öppettider i sommar:
  Stängt 12 juli - 16 augusti.
  Mail som inkommer till vagledningscentrum@lund.se besvaras under perioden 12 juli - 16 augusti. Svarstiden är något längre till följd av semester. 
 • Antagningsbesked och kallelse inför kursstart 30 augusti:
  Antagningsbesked
  för yrkesutbildningar med kursstart 30 augusti skickas ut via mail av antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund i vecka 24 och vecka 25.
  Kallelse inför kursstart 30 augusti skickas ut av respektive utbildningsanordnare och kan skickas ut tidigast från vecka 25 och framåt. För frågor som rör när kallelse skickas ut samt frågor om utbildningen hänvisas direkt till utbildningsanordnare.
 • Reservansökningsperiod för kursstart 30 augusti:
  Reservansökningsperioden för kursstart 30 augusti infaller den 13 augusti - 1 september.
  Enbart kurser som fortfarande erbjuder platser kommer öppna i reservansökningsperioden. Platserna kan bli fyllda innan ansökningsperiodens slut. En ansökan garanterar inte plats.
 • Sista dag att beställa Gymnasieexamen / Slutbetyg inför sista kompletteringsdag till höstterminens start vid universitet och högskola.
  Sista dagen att beställa utfärdande av Gymansieexamen / Slutbetyg inför sista kompletteringsdag för höstterminens kursstart till universitet och högskola infaller den 1 juni.
  Du som avslutar sista kursen/kurserna vid Komvux senast 11 juni skickar beställning den 1 juni. Du som avslutar sista kursen/kurserna vid Hermods teoretiska gäller kursslut den 28 maj.
  Beställningar som inkommer efter den 1 juni kan inte garanteras utfärdande till sista kompletteringsdag.
 • Sista kompletteringsdag för ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund kursstart 30 augusti för dig som avslutar gymansieskolan vårterminen 2021.
  Du som är folkbokförd i Lunds kommun och avslutar ungdomsgymnasiet vårterminen 2021 samt har studerat en friskola alternativ i en annan kommun och erhåller betygsdokument efter sista ansökningsdag (31 maj) till hösterminens start (30 augusti) till kommunal vuxenutbildning i Lund sänder dina betygsdokument till antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund.
  Antagningsenheten kommunal vuxenutbildning i Lund
  Kompletta betygsunderlag behöver vara antagningsenheten tillhanda senast 15 juni. Detta beslut gäller enbart de som avslutar ungdomsgymnasiet vårterminen 2021.
  Du som studerat i en av Lunds kommunala gymansieskolor behöver inte sända in dina betygsdokument om du avslutar din skolgång i juni.

 • Kvarskriven i ungdomsgymansiet under sommaren:
  Du som kommer vara kvarskriven i ungdomsgymansiet över sommaren (efter den 15 juni) och har sökt till kommunal vuxenutbildning i Lund med start 30 augusti behöver skicka dina betyg via mail eller post till Antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund, när du skrivits ut från ungdomsgymansiet, för att din ansökan skall behandlas. Kompletta betygshandlingar behöver vara antagningsenheten tillhanda senast den 20 augusti.
  Antagningsenheten kommunal vuxenutbildning i Lund
 • Betyg i kurser från prövningsperiod 3.
  Betyg i kurser som genomförs i prövningsperiod 3 kommer inte kunna registreras till sista kompletteringsdag, 5/7, för höstterminens kursstart vid universitet/högskola.
 • Behörighet till kommunal vuxentubildning i Lund för den som är yngre än 20 år.
  Enligt beslut i Utbildningsnämnden anses även du som är yngre än 20 år, är folkbokförd i Lunds kommun, har ett svenskt personnummer alternativt samordningsnummer och varit inskriven i gymnasieskolan hela eller delar av läsåret 2020/2021 men inte slutfört din gymnasieutbildning behörig till kommunal vuxenutbildning under perioden 1 juni 2021-30 maj 2022.
 • Lunds Vägledningscentrums drop-in är stängd tillsvidare.
  Alla drop-in tider kommer framöver erbjudas som telefontid till vi har nya direktiv hur vi skall hantera drop-in. Aktuella telefontider hittar ni längre ner.

Kontakta oss

E-post: vagledningscentrum@lund.se

Vår ambition är att besvara ditt mail under arbetsdagen men senast inom 2 arbetsdagar. Mellan 12 juli - 16 augusti är svarstiden längre till följd av semester.

Telefon: Telefontid är stängd 12 juli - 16 augusti.

Telefon kopplad till mobiltelefoni:
Vår telefon är kopplad till mobiltelefoni som saknar kö-system för inringare. Vi har inte möjlighet att ringa upp eller återkoppla till de som inte kommer fram under våra telefontider. Du är välkommen att ringa tillbaka en annan dag alternativ skicka ett mail med dina frågor.

Vi rekommenderar att du i första hand söker svar på dina frågor via vår hemsida samt FAQ alternativt sänder ett mejl till oss med dina frågor.
Vuxenutbildningen i Lund
FAQ kommunal vuxenutbildning i Lund

Ordinarie telefontider:

Telefontid är stängd 12 juli - 16 augusti.

Besöksadress:
Stora Södergatan 47, 2 våningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vagledningscentrum