Lärvux

Inom Lärvux anordnas särskilda utbildningar för vuxna, som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

I alla kurser på Lärvux utgår vi ifrån ditt eget sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Kurser på Lärvux

Relaterad information