Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har slutat grundsärskolan eller träningsskolan.

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för dig som inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller hjärnskada. Gymnasiesärskolans program är fyraåriga och finns som specialutformade och individuella program på gymnasieskolan Vipan.

Individuella programmet på Vipan

Besöksadress:
Gymnasieskolan VIPAN, hus A, K och S
Vipeholmsvägen
224 66 Lund

Relaterad information