Skoldatateket

Skoldatateket är en kommunövergripande verksamhet som blandar specialpedagogik med kompetens kring IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Vi ansvarar för lärverktyg för elever med behov av särskilt stöd, och informerar om och utbildar skolpersonal i hur lärverktygen fungerar.

Vi riktar oss till skolpersonal från grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som möter elever i behov av särskilt stöd. Detta gäller framför allt elever med läs- och skrivsvårigheter samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer om vår verksamhet på vår webbplats, som du hittar en länk till nedan.

Relaterad information

Kontakt

Skoldatateket

Postadress: Svanegatan 9, 222 24 Lund

Åsa Jönewi
Telefon: 046-359 4497
E-post: asa.jonewi@lund.se

Malin Jönsson
Telefon: 046-359 80 85
E-post: malin.jonsson7@lund.se

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se