Ansökan

Alla friförskolor, grundskolor och grundsärskolor kan ansöka om stöd från Lunds skolors resurscentrum. Kommunala grundskolor kan dessutom ansöka om skolgång inom Lunds skolors resurscentrum.

De ifyllda blanketterna skickas med post till Lunds skolors resurscentrum eftersom e-post inte kan användas på grund av sekretesskäl. Adress och till vem ansökan ska skickas, finns på blanketterna.

Det är viktigt att ge en så fullständig och fyllig information som möjligt i ansökan eftersom den är utgångspunkt för vår bedömning.

För mer information om ansökan om skolgång inom LSR, kontakta Fredrik Höglund på 046-359 95 96.

Blanketter för ansökan om mottagande i grundsärskolan ligger inte på Lund.se. Kontakta Pia Lindqvist på 046-359 95 99 på Resursteamet för att få information om vilka rutiner som gäller vid ansökan om mottagande i grundsärskolan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lsr-ansokan

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se