Lunds skolors resurscentrum

Lunds skolors resurscentrum (LSR) är en kommunövergripande enhet för barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi erbjuder handledning och stöd till skolpersonal samt undervisning för de elever som bedöms ha störst behov av stöd och hjälp i skolarbetet.

Resursteamet utreder och fattar beslut om elevansökningar för mottagande i grundsärskola, Vi handlägger ansökningar om skolgång inom LSR och kan därefter erbjuda plats inom de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna eller de lokalt integrerade grupperna. Resursteamet beslutar även om tilläggsbelopp.

Vem kan få stöd?

Vi vänder oss till personal som arbetar i grundskolan och grundsärskolan. För dig som arbetar inom friförskola, friskola eller gymnasiet debiteras tjänsterna. Du hittar blanketter för olika stöd på sidan "Ansökan", som det finns en länk till nedan.

Vad kan jag få för stöd?

Vi erbjuder dig som arbetar i grundskolan och grundsärskolan

  • fortbildning som både fast kursutbud och skräddarsydd utbildning
  • handledning kring pedagogiska frågor, elevgrupp eller samsyn inom personalgruppen
  • konsultation om ett specifikt ämne
  • specialpedagogiska nätverksträffar inom olika områden.
  • handledning för enskilda pedagoger eller arbetslag

Våra hörselpedagoger ger råd och stöd när det gäller elever med hörselnedsättning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lsr

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se