Fristående särskola

Förutom de kommunala särskolorna finns den fristående grundsärskolan Pusselbitens skola i Lunds kommun. Läs mer om Pusselbitens skola på skolans webbplats via länken nedan.

Pusselbitens skola

Hällstadsvägen 182
247 50 Dalby

Telefon: 070-715 78 44

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se