Starta enskild verksamhet

När du ansöker om att starta en ny förskola eller fritidshem/-klubb, får den barn- och skolnämnd som är ansvarig yttra sig innan utbildningsnämnden fattar ett beslut. Av den anledningen kan handläggningstiden vara cirka två månader, på sommaren eventuellt längre.

Utbildningskansliet fattar beslut om

  • permanenta utökningar av antalet platser på förskola och fritidshem/-klubb
  • tillfälliga utökningar för fler barn än 20 procent av antalet platser eller under längre tid än tre månader.

Förskolan eller fritidshemmet/-klubben ska anmäla tillfälliga utökningar kortare än tre månader eller för färre barn än 20 procent av antalet platser till utbildningskansliet.

Nystart av fristående förskola eller fristående skolbarnsomsorg

Fyll i och skicka in en ansökan till utbildningskansliet om du ska starta en ny fristående förskola eller fristående skolbarnomsorg. Se ansökan under "relaterad information" nedan.

Skicka ansökan till:

Utbildningskansliet
Box 138
221 00 Lund

Nystart av fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skicka in en ansökan till Skolinspektionen om du ska starta en ny

  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola.

Du hittar länken till ansökan under "relaterad information".

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se 

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.