Lagar

Regler för fristående skolor (förskolor, grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor) finns i skollagen 2010:800 . De flesta fristående förskolor och skolor följer också de nationella läroplanerna (Lpfö 98, reviderad 2010, Lgr 11 och Lpf 94, reviderad 2011) samt de nationella kursplanerna.

För elever i gymnasiet som påbörjat sin utbildning före 2011-07-01 gäller den gamla skollagen.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se 

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.