Lagar

Regler för friståendeverksamheter (förskolor, förskoleklass, grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor) finns i skollagen 2010:800. Fristående förskolor och skolor följer också de nationella läroplanerna (Lpfö 98/16, , Lgr 11och Gy11) samt de nationella kursplanerna förutom den internationella grundskolan Lund International School som följer det internationella utbildningskonceptet International Baccalaureate.

Relaterad information

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningskansliet

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-35970 23

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.