Frågor och svar om friskolor

Här har vi sammanställt frågor och svar som är vanligt förekommande gällande fristående förskolor och skolor.

Vilka avgifter gäller för fristående förskolor och skolor?

Fristående förskolor måste följa maxtaxan, avgiften är densamma i kommunal och fristående förskola. Fristående skolor som får kommunala bidrag får inte ta ut några avgifter för utbildningen. Fristående grundskolor får heller inte ta ut andra avgifter som t ex anmälningsavgifter eller avgifter för skolmåltider. Fristående gymnasieskolor får däremot ta ut avgift för skolmåltider. Gymnasieeleverna kan också få bekosta enstaka egna hjälpmedel, såsom t ex miniräknare.

Vad är en friskola?

Fristående skolor drivs av andra huvudmän än kommuner och landsting men finansieras ändå med offentliga medel.

Gäller samma öppettider som för de kommunala förskolorna?

Fristående förskolor ska enligt skollagen (2010:800) hålla öppet med hänsyntagen till föräldrars förvärvsarbete eller studier.

Får man ha sitt barn på förskolan om man är arbetssökande eller arbetslös?

Ja, mellan kl. 9 och 14 får du ha ditt barn på förskolan. I pedagogisk omsorggäller regeln 25 tim/vecka, på tider enligt överenskommelse med personalen.

Gäller kommunens försäkringar för barn/elev på fristående förskolor och skolor

Kommunens försäkringar gäller för alla barn som går i förskola eller skola i Lunds kommun oavsett huvudman. Det är inte barnets bostadsort som är avgörande utan i vilken kommun skolan eller förskolan är belägen.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.