Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar som är vanligt förekommande gällande fristående förskolor och skolor.

Är det höga avgifter på fristående skolor?

Fristående skolor som får kommunala bidrag får inte ta ut några avgifter för utbildningen. Fristående grundskolor får heller inte ta ut andra avgifter som t ex anmälningsavgifter eller avgifter för skolmåltider. Fristående gymnasieskolor får däremot ta ut avgift för skolmåltid. Gymnasieeleverna kan också få bekosta enstaka egna hjälpmedel, såsom t ex miniräknare.

Vad är en friskola?
Fristående skolor drivs av andra huvudmän än kommuner och landsting men finansieras ändå med offentliga medel. Fristående skolor finns såväl på grund- som på gymnasienivå. Det finns också fristående förskolor. Fristående skolor kan drivas som t ex ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, eller aktiebolag.

Gäller samma öppettider som för de kommunala förskolorna?
Fristående förskolor ska enligt skollagen (2010:800)  hålla öppet med hänsyn tagen till föräldrars förvärvsarbete eller studier. 

Får man ha sitt barn på förskolan om man är arbetssökande eller arbetslös?
Ja, mellan kl. 9 och 14 får du ha ditt barn på förskolan. I pedagogisk omsorg gäller regeln 25 tim/vecka, på tider enligt överenskommelse med dess personal.

Gäller kommunens försäkringar för barn på enskilda förskolor och elev vid fristående skolor?
Kommunens försäkringar gäller för alla barn som går i förskola eller skola i Lunds kommun oavsett huvudman. Det är inte barnets bostadsort som är avgörande utan i vilken kommun skolan eller förskolan finns.

 

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress:Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress:Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel):046-359 50 00
E-post:utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider:Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30. Under vecka 26-31 har kanlsiet öppet klockan 10.00-12.00.