Om fristående förskolor och skolor

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, även verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information som berör fristående förskola, fritidshem, enskild pedagogisk omsorg samt fristående grund- och gymnasieskolor.

Att söka plats i en fristående förskola och skola

De fristående förskolorna och skolorna har olika pedagogiska inriktningar och verksamhetsformer.

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn i stället ska gå i en fristående skola ansöker du om detta hos den aktuella skolan.

Du som ska gå på gymnasiet ansöker på webben genom en gemensam ansökningstjänst.

Fristående förskolor och skolor besvarar själva frågor om sin verksamhet

Frågor om de fristående förskolorna eller skolorna besvarar verksamheterna själva. Detta gäller även frågor om anmälan och köförfarande. Utbildningskansliet besvarar frågor gällande tillsyn av eller bidrag till de fristående förskolorna.

Om du vill starta fristående verksamhet

Om du vill bedriva fristående förskola eller fritidshem är det kommunen som godkänner detta. Kommunen har också ett tillsynsansvar. Förutom förskolor och fritidshem godkänner även kommunen rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Kommunen har också ett tillsynsansvar.

Det är Skolinspektionen som godkänner enskild huvudmanför fristående grund- och gymnasieskolor. Lunds kommun har däremot insynsrätt och använder den här rätten för planerade besök.

Checklista för dig som vill starta fristående förskola

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.