Nyheter och nyhetsarkiv

En samling av våra aktuella och tidigare nyheter.

December

November

2020-11-23

Digitalt öppet hus på Lunds kommuns gymnasieskolor

Filmer om 30 olika gymnasieutbildningar, FAQ-filmer där elever besvarar vanliga frågor, digitala frågestunder där årskurs 9-elever och vårdnadshavare kan möta gymnasielever, SYV och lärare. Allt detta och lite hittar du på Lunds kommunala gymnasieskolors webbsidor och Youtubekanaler.

2020-11-13

Lokalförändring Backens förskola

Vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 12 november togs beslutet att avveckla verksamheten på Backens förskola och erbjuda barnen plats på Ladugårdsmarkens förskola. Nämnden tog också beslut om att säga upp paviljongerna på Backens förskola.

2020-11-13

Lokalförändring Tirfings förskola

Vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 12 november togs beslutet att avveckla verksamheten på Tirfings förskola och erbjuda barnen plats på nybyggda Guldåkerns förskola. Beslut togs också att säga upp hyresavtalet för de paviljonger som använts av Tirfings förskola.

2020-11-10

Lärarförbundets skolrankning – Bästa skolkommun

Lunds kommun ligger på plats 97 bland landets 290 kommuner i 2020 års rankning till ”Bästa skolkommun”, som för 19:e året i rad genomförs av Lärarförbundet. Bland Skånes kommuner placerar sig Lunds kommun på plats 11 av 30.

2020-11-04

Vinst i ”Sikta mot stjärnorna” ledde till besök av Fuglesang

I våras tävlade Byskolans treor i schacktävlingen ”Sikta mot stjärnorna” och vann. Tisdagen den tredje november fick de äntligen förstapriset – ett besök av astronauten Christer Fuglesang. I Byskolans matsal höll Fuglesang en inspirerande föreläsning för eleverna om utbildning, rymden och kärleken till schack.

Oktober

2020-10-27

Digitalt öppet hus på Lunds kommunala gymnasieskolor

Lunds kommuns gymnasieskolor erbjuder digitalt öppet hus för årskurs 9-elever och deras vårdnadshavare. Ta del av filmer om våra utbildningar, FAQ-filmer där elever svarar på de vanligaste frågorna och digitala frågestunder med våra elever. Allt detta och lite till kommer du att hitta på lund.se och på skolornas webbsidor från och med mitten av november.

September

2020-09-25

Nu öppnar Lunds första lärcentrum Kompassen

Den 24 september invigdes Lunds första lärcentrum Kompassen på Komvux i Lund. Kompassen är en ny mötesplats för elever inom vuxenutbildningen. Här erbjuds vuxenstuderande stöd i sitt lärande och kan träffa andra studerande. Personal och elever var på plats för att inviga Kompassen som är placerad i anslutning till komvux bibliotek.

2020-09-10

Gymnasiemässan och öppet hus inställt på Lunds kommuns gymnasieskolor

Varje år inför gymnasievalet arrangeras gymnasiemässa och öppet hus på våra gymnasieskolor. Elever i årskurs nio har även möjlighet att skugga elever på gymnasiet. Med hänsyn till rådande smittskyddsläge är samtliga aktiviteter inställda.

Augusti

2020-08-27

Hedda Anderssongymnasiet i nya lokaler

Nu har Hedda Anderssongymnasiet flyttat till Lunds gamla tingshus. Efter invigningstal av elevordföranden, rektorn Malin Dahlgren, och utbildningsnämndens ordförande Rasmus Törnblom, togs besökarna under onsdagen med på en rundvandring.

2020-08-26

Ny förskola och skola invigs i Idala i Veberöd

Utomhuskök, utomhusklassrum, stora lek- och springytor och inga staket mellan förskolebarnen och skoleleverna. Det som utmärker den nya förskolan och skolan i Idala är den fantastiska utemiljön och att förskolebarn och skolelever delar både gård, matsal och andra lokaler.

2020-08-10

Hurra nu börjar skolan!

Den 18 augusti är första skoldagen på den nya läsåret i alla Lunds kommuns skolor. Även gymnasieeleverna får efter en vår med distansundervisning återigen undervisning på sin skola. Vi hälsar alla elever välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Juli

Juni

2020-06-25

Föräldrar, ni är viktiga!

Sommaren är här och med den nya anpassningar efter rådande coronapandemi. I år ser sommarmånaderna annorlunda ut för många – fler semestrar på hemmaplan och planerade aktiviteter har fått ställas in. Vi har alla ett gemensamt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens direktiv. Samtidigt är det viktigt att du som vårdnadshavare pratar med ditt barn eller ungdom om olika risker. Dialog och samtal kan förebygga att unga råkar illa ut.

2020-06-16

Försenade fakturor för barnomsorg

Fakturorna för förskola och fritids, kommer att bli något försenade i juni.

2020-06-10

Påminnelse om att uppdatera inkomstuppgifter

En påminnelse om att uppdatera sina inkomstuppgifter har gått ut med e-post till vårdnadshavare som har barn i förskola och fritidshem.

2020-06-05

Skolbibliotek i världsklass – åtta finns i Lund!

2020 tar åtta skolor i Lund hem utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Backaskolan, Delfinskolan, Fäladsskolan, Gunnesboskolan, Gymnasieskolan Spyken, Katedralskolan, Polhemskolan och NTI-gymnasiet. Ett stort grattis till våra skolbibliotek i världsklass!

Maj

2020-05-27

Nya e-tjänster till dig som ska starta eller driver fristående förskola eller fritidshem

Nu kan du som fristående huvudman använda Lunds kommuns nya e-tjänst vid ägar- och ledningsprövning.

Mars

2020-03-06

Frågor och svar om förslaget i lokalplanen för Röda stugan

Ytterligare frågor kan komma till efterhand.

2020-03-02

Frågor och svar om förslaget i lokalplanen för Apelskolan

Den 12 mars kommer barn- och skolnämnden att ta ställning till lokalplanen för perioden 2020-2025. Redan i tidigare års lokalplaner har det planerats för att Apelskolan inte ska finnas kvar i ett längre perspektiv. Vid ett beslut i nämnden 12 mars kommer processen kring förändringen av Apelskolan att påbörjas.

2020-03-02

Frågor och svar om förslaget att senarelägga byggnation av högstadium i Stångby

Den 12 mars kommer barn- och skolnämnden att ta ställning till lokalplanen för perioden 2020-2025. I lokalplanen finns ett förslag om att byggnation av en högstadieskola i Stångby senareläggs. Det innebär att ingen högstadieskola kommer att finnas i Stångby under perioden 2020-2025. Ett nytt skolspår som innebär att elever i Stångby får gå på högstadiet på Fäladsgården föreslås i planen. Nedan finns frågor och svar kopplat till ärendet. Ytterligare frågor kan komma till efterhand.

2020-03-02

Förslag till lokalplan för barn- och skolnämnden

I mars kommer barn- och skolnämnden att ta ställning till lokalplanen för perioden 2020-2025. Planen utgår bland annat från aktuella befolkningsprognoser och översyn av befintliga lokaler. I planen beskrivs hur barn- och skolnämndens utveckling av lokaler beräknas se ut under perioden 2020-2025.

Februari

2020-02-24

Fäladsgården stängdes efter incident

Fäladsgården fick under måndagsmorgonen information om att det under lovet förekommit en incident via sociala medier som gjorde att flera vårdnadshavare kände oro för skicka elever till skolan. Inledningsvis hade förvaltningen kontakt med polisen, därefter gjorde förvaltningsledningen bedömningen att skolan skulle vara öppen som vanligt men på grund av den oro som fanns hos eleverna på plats fattades beslut om att stänga skolan. Incidenten är polisanmäldes under morgonen.

2020-02-11

Välkommen till öppet hus på Lunds gymnasieskolor

Öppet hus är en fantastisk chans att få svar på frågor om utbildningar och skolor. Vilken skillnad är det på samma utbildning på olika skolor? Har skolan en särskild profil? Vilka inriktningar finns? Känn efter hur skolan verkligen är. Du kan ställa frågor till både elever och lärare. Nedan hittar du tiderna för öppet hus på gymnasieskolorna i Lund.

2020-02-06

Översyn av skolledarorganisationen klar

Under 2019 påbörjade Barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun en översyn av skolledarorganisationen, framför allt inom grundskole- och grundsärskoleverksamhetens rektorsorganisation. Nu är organisationen för rektorstjänsterna klar. Förändringen genomförs fullt ut i samband med läsårsstart 2020-2021 men vissa förändringar kan ske redan under våren när det är möjligt och behov finns.

2020-02-03

Information angående coronavirus från skolförvaltningarna i Lund

Kunskaper om det nya coronaviruset tillkommer varje dag och Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget noga. Skolförvaltningarna i Lund följer de direktiv och den information som ges från Folkhälsomyndigheten. Skolförvaltningarna gör ingen annan bedömning än Folkhälsomyndigheten.

Januari

2020-01-24

Frågor och svar om den beslutade internbudgeten för barn- och skolnämnden

På torsdagskvällen den 23 januari tog Barn- och skolnämnden beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2020. Barn- och skolnämndens ram för år 2020 är 2 688 mnkr. Årets internbudget innehåller ett effektiviseringskrav för året som beräknats till ca - 47 mnkr.

2020-01-16

Nya Lerbäckshallen redo för idrottssugna elever

För Lerbäcksskolans elever började terminen med en ny idrottshall. Den efterlängtade Lerbäckshallen med rymliga och fräscha lokaler har nu börjat användas.

2020-01-09

Barn- och skolnämnden - fastställd viljeinriktning för lokalplan 2019-2025

Nämnden fastställde förslaget till viljeinriktning för lokalplan 2019-2025, vilket innebär att ett antal styrande faktorer lagts fast för den fortsatta lokalplaneringen. Viljeinriktningen utgör grunden för hur uppdateringen av den gällande lokalplanen genomförs. Den reviderade lokalplanen, som ska gälla för de kommande fem åren, ska behandlas av nämnden på sammanträdet i februari.

2020-01-07

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs inkomsttaket i maxtaxan för förskola och fritidshem. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1425 kronor till 1478 kronor per månad.