Skollunch till gymnasieelever och högstadieelever folkbokförda i Lund

13 januari, 2021

Från och med 18 januari kommer både gymnasieelever och högstadieelever som är folkbokförda i Lunds kommun kunna beställa och hämta en matlåda som ersättning för skollunchen. Matlådan kan börja beställas från klockan 08:00, torsdagen 14 januari.

Under den första veckan med fjärrundervisning för årskurs 7-9, har eleverna kunnat hämta skollunch på sin skola. Inför kommande vecka ska lunchen beställas via en e-tjänst.

Matlådan kommer att kunna beställas via en e-tjänst senast klockan 14:00 vardagen innan och sedan hämtas ut via utvalda grundskolor. För att få en matlåda på måndagen behöver man alltså göra sin beställning senast kl 14 på fredagen innan.

Elever på högstadiet med skolskjuts kan få matlåda utan att behöva ta sig till skolan. Information om hur man då gör för att hämta upp sin matlåda har skickats på Unikum. 

Gymnasiets e-tjänst för beställning av matlåda

Högstadiets e-tjänst för beställning av matlåda

För gymnasielever finns ett urval av grundskolor där matlådan kan hämtas medan högstadieeleverna kan välja att hämta mat på en av kommunens högstadieskolor. Både elever och vårdnadshavare har fått information i respektive skolsystem, vklass och Unikum. 

Det är endast gymnasieelever som går på Lunds kommunala skolor och som är skrivna i Lunds kommun som kan beställa matlåda.

Högstadieelever som är skrivna i andra kommuner men går på en kommunal grundskola i Lund kan ta del av matlådorna. Detta gäller även högstadieelever som är skrivna i Lunds kommun men går på en skola i annan kommun.

Självklart är alla friska när de hämtar matlådor.