Röda Stugans verksamhet flyttas till Delfinens förskola

25 mars, 2021

Vid nämndsammanträde tisdagen den 23 mars fattade Barn- och skolnämnden beslut om att förskolan Röda stugan avvecklas och att förskolans barn erbjuds plats på Delfinens förskola. Nämnden tog också beslutet att flytta kommunens kvälls-, natt- och helgomsorg på Röda stugans förskola till Delfinens förskola.

Till barn- och skolnämndens sammanträde den 20 april har barn- och skolförvaltningen fått i uppdrag att återkomma med riktlinjer gällande placering i kvälls-, natt- och helgomsorg. I riktlinjerna ska det bland annat framgå ifall placering i den dagliga förskoleverksamheten på Delfinens förskola ska krävas, för att kunna nyttja kvälls-, natt- och helgomsorg.  

Beslutet om Röda Stugans lokalförändring har genomgått nämndens lokalförändringsprocess där vårdnadshavare involverats via digitalt möte och fått möjlighet att tycka till om förslaget. Synpunkterna har sedan presenterats för barn- och skolnämnden och vägts in inför beslut. 

Du läser nämndshandlingarna för Barn- och skolnämndens sammanträde 23 mars i sin helhet här.