Reservantagning

6 augusti, 2021

Reservantagningen presenteras den 6 augusti på lund.se och håller på fram till den 15 september.

Nu fylls gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö. Om du har fått en reservplats är det viktigt att du svarar omgående. 

Här finns mer viktig information om reservantagningen.