Modersmålsundervisningen fortsätter på distans

28 januari, 2021

Fjärr- och distansundervisning för modersmålsundervisningen i årskurs 1-9 förlängs. Detta gäller både fristående och kommunala grundskolor. Beslutet gäller till 26 februari 2021.

Utifrån rådande smittskyddsläge har Smittskydd Skåne gått ut med rådet att skolor ska undvika att samla elever från olika klasser i samma klassrum för att minska smittspridningen av covid-19. Skolorna ska även undvika att blanda elever från olika skolor. Därför förlängs fjärr- och distansundervisning för modersmålsundervisningen i grundskolan. Modersmålsundervisningen på gymnasiet fortsätter på distans enligt tidigare beslut.