Modersmålsundervisning övergår till fjärrundervisning

11 januari, 2021

Från 11 januari övergår modersmålsundervisningen till att bedrivas som fjärrundervisning för årskurs 1-6 i den kommunala grundskolan.

Beslutet har fatttats av barn- och skolnämndens presidium i samråd med skolledningen på barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Detta är en extra försiktighetsåtgärd för att minska trängsel och minimera antalet möten under den ansträngda situation som nu råder i Skåne. Beslutet gäller till och med den 24 januari. De elever och vårdnadshavare som berörs får information om fjärrundervisningen från skolan och modersmålslärarna via Unikum.