Frågor och svar om fjärrundervisning för årskurs 7-9 och för modersmålsundervisning

12 januari, 2021

Här hittar du svar på vanliga frågor om fjärrundervisningen för årskurs 7-9 i Lunds kommunala skolor samt för modersmålsundervisningen i årskurs 1-6.

Varför och av vem togs beslut om fjärrundervisning för högstadiet och för modersmålsundervisning i årskurs 1-6?

Beslutet om att gå över till fjärrundervisning i högstadiet har fattats efter en rekommendation från Smittskydd Skåne. Rekommendationen grundar sig i en samlad bedömning utifrån det aktuella smittspridningsläget i Skåne just nu.

Beslutet om fjärrundervisning för modersmålsundervisningen grundar sig i att Smittskydd Skåne just nu rekommenderar att man undviker att blanda elever och grupper från olika skolor.

Beslut om fjärrundervisning fattas av barn- och skolnämndens presidium på delegation av barn- och skolnämnden.

Vad är skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning?

Fjärrundervisning innebär att eleven följer undervisningen enligt schema digitalt hemifrån och att lärare och elever är uppkopplade samtidigt. Vid distansundervisning är lärare och elever oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid.

Hur länge gäller beslutet om fjärrundervisning?

Beslutet om fjärrundervisning för högstadiet och för modersmålsundervisningen gäller fram till den 24 januari, men perioden kan komma att förlängas.

Gäller fjärrundervisningen för alla elever?

Nej. För elever i grundsärskolan och kommunala särskilda undervisningsgrupper fortsätter undervisningen som vanligt på plats i skolan. Även för elever i behov av särskilt stöd kan undervisningen komma att ske på plats i skolan.

Är Lunds skolor förberedda på att undervisa digitalt?

Lunds skolor har redan sedan tidigare arbetat digitalt på olika sätt. Dessutom har skolorna under större delen av 2020 förberett sig för fjärrundervisning och för att arbeta ännu mer digitalt. Skolorna har därför goda förutsättningar för en undervisning med hög kvalitet också via fjärrundervisning.

Vad gäller för elever i behov av särskilt stöd?

Elever som behöver stöd och hjälp har fortfarande rätt att få det och elever som har behov av särskilt stöd kan behöva undervisas på plats i skolan. Ta kontakt med respektive skola om du har frågor kring ditt barns behov av stöd.

Jag är orolig och mitt barn verkar inte må bra av att vara hemma. Vem kan jag kontakta?

Prata i första hand med ditt barns mentor. Du kan också ta kontakt med elevhälsan som fortsatt är tillgängliga och kan ge stöd. Kontaktuppgifter till elevhälsan på skolorna finns på respektive skolsite.

Vad ska vi göra om tekniken inte fungerar?

Om det uppstår problem med digitala verktyg så kontakta i första hand elevens mentor eller de pedagoger som är ansvariga för eleven.

Stöd och råd kring de digitala verktygen finns också här:

Fjärrundervisning barn- och skolförvaltningen Lunds kommun - support 

Vid akuta frågor under vardagar 08.00-16.30 går det bra att kontakta vår jourtelefon på 046-359 20 20.

Vad gör jag om jag glömt mitt användarnamn eller lösenord?

Vid frågor kring användarnamn och lösenord så kontakta i första hand barnets mentor.

Vad gör jag om vi inte har internetuppkoppling hemma?

Har ni inte internetuppkoppling hemma så ta kontakt med skolan snarast för att hitta en alternativ lösning.

Kan mitt barn få skollunch?

Elever i högstadiet med fjärrundervisning kan hämta skollunch i form av en matlåda på en högstadieskola. Från och med vecka 3 ska matlådan beställas med hjälp av en e-tjänst senast klockan 14.00 vardagen före avhämtning (måndagens matlåda ska beställas på fredagen).

I e-tjänsten kan man välja att hämta maten på en annan högstadieskola än den man går på. Även elever som bor i Lunds kommun men går på en skola i en annan kommun kan beställa och hämta skollunch.

Även elever med skolskjuts kan få matlåda. Information om hur man gör för att hämta upp sin matlåda har skickats på Unikum. 

BESTÄLL MATLÅDA

Hur vad gäller vid sjukdom?

Frånvaroanmälan ska göras som vanligt genom Skola24.  Läraren kontrollerar närvaro precis som på vanliga lektioner. Om en elev inte är närvarande, och ingen frånvaroanmälan finns får eleven ogiltig frånvaro.

Finns det hjälp att få om man känner att det inte går bra med fjärrundervisningen?

Ta kontakt mentorn om ni behöver stöd att hinna med uppgifter och klara undervisningen.

Går det att kontakta elevhälsan?

Det går bra att kontakta skolans kurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolsköterska trots att undervisningen sker på distans.

Vad ska man tänka på för att det ska funka bra med fjärrundervisning?

Det är annorlunda och kan vara utmanande att sköta sitt skolarbete hemifrån. På den här hemsidan finns tips på saker du som elev kan tänka på för att få det att fungera så bra som möjligt.

Tips för att må bättre när du är hemma mycket på Ungdomsmottagningens hemsida

Vad kan jag som vårdnadshavare göra för att hjälpa mitt barn som har fjärrundervisning?

Du som vårdnadshavare har en viktig roll när det gäller att prata med ditt barn om att det fortfarande är skola som vanligt fast via datorn. Du kan också hjälpa ditt barn att skaffa goda rutiner. Du kan till exempel:

  • Se till att barnet har en lugn arbetsplats
  • Prata om att det kan vara bra att byta plats när det är rast
  • Påminna om att stiga upp i god tid före första lektionen och göra sig i ordning
  • Påminna om att äta frukost och en ordentlig lunch
  • Påminna om att stänga av alla sociala medier under lektionstid
  • Påminna om att gå ut och röra på sig varje dag.

Vad gäller för de fristående skolorna?

Varje huvudman tar beslut om fjärrundervisning, vilket innebär att Lunds kommun bara tar beslut när det gäller de kommunala grundskolorna. De fristående skolorna informerar själva sina elever och vårdnadshavare gällande fjärrundervisning.

Var får jag som vårdnadshavare mer information om fjärrundervisningen?

Information ges i första hand via repektive skola. Information och stöd för fjärrundervisningen finns också på den här hemsidan:

Fjärrundervisning barn- och skolförvaltningen Lunds kommun