Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (jourverksamhet)

19 maj, 2021

Vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 20 april fattades beslut om nya riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (kvälls-, natt- eller helgomsorg) i Lunds kommun.

Barn vars föräldrar arbetar på obekväma arbetstider, det vill säga på tider då den ordinarie förskole- eller fritidsverksamheten inte är öppen, har möjlighet att få kvälls-, natt- eller helgomsorg (även kallad jourverksamhet), som erbjuds i Lunds kommun. Jourverksamheten gäller när den ordinarie förskoleverksamheten är stängd, vardagar mellan kl. 18.30-06.30 samt lördagar, söndagar och på helgdagar, för barn som fyllt ett år till vårterminen då barnet fyller 13 år. Verksamheten finns idag på Röda Stugan men är planerad att flytta till Delfinens förskola i augusti 2021.

För att tillgodose den enskildes behov kommer en plats på jourverksamheten på Delfinens förskola vara möjlig även om barnet har sin ordinarie placering (daglig verksamhet) på annan förskola i Lunds kommun.

I riktlinjerna framgår även att både barn och vårdnadshavare behöver vara bokförda i Lunds kommun för att få rätt till plats i jourverksamheten. Det innebär att barn från andra kommuner inte har rätt till plats i jourverksamheten.

Relaterad information